Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 07.02.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.6

Yenilikler:
* Personel kartında Disiplin Sorşturma ve Cezalar bölümü eklendi 
* Personel telefon numaralarının SMS ile doğrulanması sistemi eklendi. 
* Günlük İmza çizelgesine departman ismi gösterilmesi eklendi.
* Excelden veri aktarma seçeneklerine Brüt ve Net maaş tanımlaması eklendi.
* Puantaj tablosunu Excele aktarırken Renkli olarak aktarma özelliği getirildi.
* Varsayılan Firma seçebilme özelliği eklendi( Bölümlere girişte otomatik olarak varsayılan firma seçilmekte)
* Otomatik işgörmezlik sonucunda tespit edilen raporların kayıt esnasında puantaja işlenebilmesi sağlandı.
* Mesai giriş ekranında gün olarak giriş kısmı eklendi.
* icra cevap yazısına daha önceki kesilen icraların eklensimi seçeneği getirildi.
* Personel Kartına BES Sonlandırma tarihi alanı eklendi( Toplu BES değiştirme işleminde Bu tarih girildiğinde ilgili personel için işlem yapılmayacaktır)
* Personel kartında ikinci adres alanı eklendi.
* Personel Kopyalamada , varsa personel dosyalarının kopyalanması için özellik eklendi.
* Parça başı Puantajda Eksik parça girişi için Mesai giriş ekranına alan eklendi.
* Personel Dökümanlarına Geçci Görevlendirme Belgesi Eklendi.
* Rapor Ekranındaki Raporların Excele Aktarılması için Özellik Eklendi.


Düzenlemeler:
* Bordro ekranında şube değiştirdikten sonra departman gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Bordroda oluşturulmuş  Tazminat ödemelerinin silinmeme sorunu düzeltildi.
* Avans Talep Formundaki Firma ve Personel bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
* Eğitim Sertifikası yazdırırken meydana gelen hata düzeltildi.
* Bazı SGK Raporlarını onaylamama sorunu düzeltildi.
* Yetkilendirmeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
* Ücret pusulası alt açıklamada banka hesap gözükmesi için düzenleme yapıld.
* Bordro Yetkisi verilmeyen kullanıcının maaş ile ilgili alanları görememsi için düzenleme yapıldı.

 

-->