Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 11.04.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.8

Yenilikler:
* SGK Çıkış Kodu 29  Kaldırıldı.
* Yeni SGK Çıkış Koldarı eklendi.
* BES Kesintisi için oran ve sabit tutar girilebilme özelliği eklendi.

Düzeltmeler:
* Dönemsel Bordro bazı dönemleri göstermeme sorunu düzeltildi.
* Parça Başı bordro eksik parçanın bordrodan kesilmeme sorını düzeltildi.
* SGK Syfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı

 

-->