Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 05.09.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.9

Yenilikler:
* Puantaj İzin formlarının toplu olarak alabilme özelliği eklendi( Puantaj Ekranı Raporlar Menüsü)
* Raporlar ekranı Personel listesinde Tüm şubeler seçili olduğu zaman personeller tek tablo içinde gösterilmesi sağlandı.
* İş Kazaları Listesinde Silme özelliği eklendi
* İş Kazası Ekranında, İş kazası forrmu yazdırma ekranı eklendi.
* Puantaj Üzerinde Kısa Çalışma ve Pandemi seçenekleri manuel olarak girilebilme özelliği eklendi.
* İş Başvuruları Excelden içeri aktarma özelliği eklendi.
* Personel Kartındaki Yıllık İzin Cetvelinin Yazdırma özelliği eklendi.
* Covid19 Aşı Takibi için Özellik Eklendi( Personel Kartında Diğer sekmesinde giriş yapılarak Raporlar ekranında rapor alınabiliyor.)
* Personel Kartında Pasaport bilgileri girebilme alanı eklendi.

Düzeltmeler:

* Raporlar Ekranı Kimlik bildirim formundaki sayfaya sığmama sorunu düzeltildi.
* Puantaj ekranında personel kartını bilgileri değişince puantajdan güncelleme sorunu giderildi.
* Puantaj ekranında iyleştirmeler yapıldı.
* Parçabaşı puantaj ekranında mesai ile yapılan parçaların adedi genel toplama eklendi.
* Kullanıcı ayarlarında şube yetkilendirmeme sorunu düzeltildi.
* Sendika Üyleik Tarihi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* Personel Kartı 2.adres alanı kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* İş Kazası şahit ekleme kısmındaki hata giderildi.
* Personel kopyalamada işten çıkış tarihininn kopyalanması engellendi.
* Tazminat Hesaplama Ekranındaki, Çalışma süresi alanı hesaplaması sorunu düzeldi.

-->