Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 12.10.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.9

*Performans bölümü ile ilgili geliştirme yapıldı.
*Program modüler yapısı ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
*Bordro Ekranında Asgari ücretin kamulatif vergi matrahı alanı eklendi.
*SGK Rapor sorgulama ekranında SGK sayfalarından kaynaklı duraksamalar için düzenleme yapıldı.
NOT: Bu güncellemede öncelikle anabilgisayarın güncellemesi yapıldıktan sonra programı bir sefer Ana Bilgisayar üzerinden çalıştırılması gerekmektedir.

 

-->