Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 07.04.2019 Sanda Personel Ver:1.0.4.1

  • Saatlik İzin Girişi özelliği eklendi(İzin formu ekranında İzin Türünü Saatlik İzin olarak seçildiğinde Puantaj kaydına eksik çalışma saati eklenmektedir.)
  • Hata Düzeltmeleri yapıldı.