Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 26.02.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.10

ÖNEMLİ DUYURU:BU GÜNCELLEME VERİTABANI DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMAKTADIR. BU GÜNCELLEMEDE ÖNCELİKLE ANA BİLGİSAYARIN GÜNCELLENMESİ VE ARDINDAN PROGRAMA GİRİŞ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU İŞLEMDEN SONRA  İSTEMCİ BİLGİSAYARLAR ÜZERİNDEN GÜNCELLENMELİDİR.
Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* Excelden puantaj aktarma seçenekelerine şube bazlı tercih yapılabilme özelliği eklendi
* Personel Kopyalarken tüm izinlerinde kopyalanabilmesi için seçenek eklendi.
* Allianz Sigorta BES tahsilat ve hesap açma dosyaları programa dahil edildi.
* Puantaj izin giriş alanına Mazeret izin türleri tanımlama ve bu izin türlerinin tekrarlanması durumunda uyarı sistemi getirildi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*Saatlik Ücretsiz ve Ücretli izinlerin izin formunda saat göstermeme sorunu düzeltildi.
*Puantaj çizelgesinin yazdırma ekranındaki pdf aktarma ve excele aktarma ile ilgili sorunlar düzeltildi.

 

+ 12.10.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.9

*Performans bölümü ile ilgili geliştirme yapıldı.
*Program modüler yapısı ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
*Bordro Ekranında Asgari ücretin kamulatif vergi matrahı alanı eklendi.
*SGK Rapor sorgulama ekranında SGK sayfalarından kaynaklı duraksamalar için düzenleme yapıldı.
NOT: Bu güncellemede öncelikle anabilgisayarın güncellemesi yapıldıktan sonra programı bir sefer Ana Bilgisayar üzerinden çalıştırılması gerekmektedir.

 

+ 01.09.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.8

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* SGK Çıkış Kodları güncellendi

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*Net Günlük maaş alan personellerin netten bürüte maaş hesaplama hatası sorunu düzeltildi.

+ 19.08.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.7

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* Personel Ekranındaki listeye Anne Adı ve Baba Adı alanları eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:

* Puantaj izin girişi kısmında 2 resmi tatil arası yıllıkizinin hatalı toplam izin sayısı düzeltildi.
* SGK dan personel verilerini aktarırken işten çıkış kodunun gelmeme sorunu düzeltildi.
* Bordro Sair Kesintilerde bazı durumlarda sairk kesintiyi bordro hesabında iki kere göstermesi sorunu düzeltildi.
* Net Ücret maaş hesaplamalarında, vergi dilimine girildiğinde brtün fazla  hesaplanması sorunu düzeltildi. 

+ 17.07.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.6

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* 2022  ikinci dönem Asgari Ücret artışı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. (Ana makine üzerinden Ayarlar Ekranı Genel Tanımlamalardan Verileri internetten güncelle düğmersine basarak yasal verilerinizi güncelleyebilirsiniz.)
* MASGSM  SMS sağlayıcı oparetör bağlantısı güncellendi.
* Fazla Mesai saat giriş alanı virgülden sonra 4 rakam girişi alanı güncellendi
* Personel Kartındaki izin sekmesindeki izin listesinin excel'e aktarma özelliği eklendi.
* Puantaj İzin türü seçeneklerine Ücretli Saatlik İzin seçeneği eklendi.
* Saatlik Bordro Ekranında Eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni giriş alanları tanımlandı.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
* Vardiyalı Puantajda ücretli izinlerin renklendirilmeme sorunu düzeltildi
* SGK matrahının farklı olması durumunda BES kesintilerinin brut ücret hesaplaması sorunu düzeltildi.( SGK istisnası olan ek ödemeler için fark olabiliyordu)
* Şube tanımlamlarındaki Fazla mesai3 oranının bordroya eklenmeme sorunu düzeltildi
* Kesintilerde Kesinti türü diğer seçilmesi durumunda bordrodan kesilmemesi sorunu düzeltildi.
* BES Excel dosylarını aktarırıken meydana gelen hata düzeldilti.
* Yıllık izin girişi kısmında arife gününü izin durumu işleme almama sorunu düzeltildi.

+ 07.05.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.5

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
*İşkur sitesine giriş ekranında otomatik firma seçim iptal edildi. 
*Personel Kartındaki İcra listesinin excel'e aktarma özelliği eklendi
*İcra detay raporu yazdırma özelliği eklendi.
*Hes Kodu Sorgulama İşlemleri programdan kaldırılmıştır.
*Saatlik Ücret Pusulasında Bordro saat bilgileri eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
* Mesai giriş ekranında gün olarak girildiğinde meyadana gelen hata düzeltildi.
* İzin formu düzenlerken toplam gün sayısının yanlış gösterilme sorunu düzeltildi.
* Bordro Hesaplamasında işveren maliyeti yanlış gösterimi düzeltildi.
* Sendika kesintisi olan icralık personellerden önce sendika kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar için icra kesintisi yapılması sağlandı.
* Ücret Pusulasında Fazla Mesai 3 alanı  eklendi.
* Rapor Ekranında İmza çizelgesi seçeneğinde ilk seçili şubenin listelenmesi sorunu düzeltildi.
* Raporlar Ekranında Çarşaf bordroda 30 personelden fazla olan personellerde raporda gösterilmeme sorunu düzeltildi.

Sonraki Güncellemlerde Yapılacaklar:
*Muhtasar Beyanname XML oluşturma ile ilgili Geliştirme çalışmalarına başlanacak.
*Personel Maaş ödeme durumlarının takip edilebilmesi için modül eklenecek.
*E-posta Gönderimleri için geliştirme yapılıcak
*Yerel Ağdaki İstemci Bilgisayarlardan ip adresi girmeden ana bilgisayara otomatik bağlantı yapma özelliği eklenecek.
*Windows Güvenlik Duvarı port açma izinleri Program içinde ayarlanabilecek

+ 15.04.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.4

Yenilikler:
* Toplu nakil işleminde icra bakiyelerinin aktarılması sağlandı.

Düzeltmeler:

* Yüksek brütlü maaş rakamları için Sigorta matrahının tavan ücret üzerinden hesaplanmama sorunu düzeltildi.
* Vergi dilimine girimesi durumunda net ek ödemenin Brüte farklı çevirlme sorunu düzeltildi.
* Rapor Ekranındaki Çarşaf bordro dökümünde 2. sayfanın gelmeme sorunu düzeltildi.
* Yeni Vergi sisteminde Net ücret alan personellerin kıdem tazminatı hesabında brüte çevirme sorunu düzeltildi.
* Personel Dökümanlarında ibraname oluşturuken meydana gelen hata düzeltildi.
* Puantaj izin girişinde saatlik izin girişi kısmında tarih hatası düzeltildi.
* Excelden aktarılan yıllık izinlerde, Yıllık izin listesindeki bazı izin toplamlarının yanlış gösterilmesi sorunu giderildi.

 

+ 13.04.2022 Ver:1.0.0.4

Yenilikler:
* E-Fatura  işlemleri için Entegratör firma olarka EDM enttegrasyon işlemlerine başlandı.
* Program stabilizasyon işlemleri  yapıldı.( Hata ayıklama işlemleri)
* İşkur sayfasına bağlantı yapıldı.
* E-Fatura,E-Arşiv ve E-Smm modülleri testleri başarılı bir şekilde tamamlandı.
* Yerel Ağdan otomatik ana makine tespit etme sistemi geliştirildi.
* Güvenlik duvarında ilgili portların açılması için ayarlara seçenekler eklendi.
* Cari Tahsilat ve Ödeme Takip sistemi eklendi.
* Çek-Senet modülü değiştirildi.
* Dövizli işlemler için geliştirmeler yapıldı.
 

 

 

+ 10.04.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.3

Yenilikler:
* Toplu Ek Ödeme Giriş Ekranı Eklendi(Personel ekranı Toplu İşlemler Menüsü)
* Toplu Kesinti Giriş alanı Eklendi.
* İcra Listesini excele aktarırken Kalan icra tutarının gösterilmesi sağlandı.
* Excelden Veri aktarma seçeneklerine, Önceki kullanılan Yıllık izin seçeneği eklendi.
* Perfmans Değerlendirme bölümünde puanlama sisteminde değişiklik yapıldı.
* Serbest Zamanlı Mesai çalışma takip bölümü eklendi( Verilen mesailerin sonradan izin olarak kullanılabilme özelliği eklendi)
* Jandarma Kimlik Bildirimi için Personel kartına seçenek eklendi.
* Aylık İşgücü Çizelgesi Raporlar Ekranından alınarak Personel-> E-İşlemler menüsüne taşındı.
* Aylık İşgücü Çizelgesinin XML olarak İşkur'a gönderilmesi özelliği eklendi.
* Toplu Nakil yapılabilme ekranı eklendi- Personel->Toplu İşlemler menüsünde
* Toplu SGK Giriş ve Çıkış gönderebilme özelliği eklendi - Personel->E-İşlemler menüsünde
* İşkur Sayfasına Bağlantı Ekranı eklendi-Personeller->E-işlemler menüsünde( İşkur bilgilerini Firma kartından girilmektedir.)
* Aylık İşgücü Çizelgesi Raporlardan E-İşlemler menüsüne taşındı, 
* İzin istek formunda Yıllık izin bilgisinin gizlenmesi özelliği eklendi( izin formu yazdırma ekranında )
* Personel Kopyalama Seçeneklerine Yıllık izinlerinde kopyalanabilme seçeneği getirildi.
* Personel İcra Bilgilerinin yazdırma formu eklendi.
* Persoenl İcra listesinin excele aktarbilme özelliği eklendi.
Düzeltmeler:
* Excelden Puantaj aktarırken FM3 alanın aktarılmama sorunu düzeltildi.
* Bordro FM3 Hesaplama sorunu düzeltildi.
* Excelden Puantaj aktarma sırasında yıllık izinlerin parçalı bir şekilde aktarma sorunu düzeltildi.
* Excelden Puantaj aktarmada vardiyalı pauntajda devamsızlık izni oluşturma sorunu düzeltildi.
* Raporlar ekranındaki şube seçimindeki sorunlar düzeltildi.

 

+ 18.02.2022 Sanda İşletme Ver:1.0.2.6

 • Yeni Asgari ücret maaş hesaplama sisteminde güncelleme yapıldı

+ 04.02.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.2

Düzeltmeler:
* Yeni Bordro Sisteminde İşçi kesintilerinde eksi duruma düşme sorunu düzeltildi.
* Ücret Pusulalarında eski asgari ücret rakamının gözükme sorunu düzeltildi.
* Günlük Yemek bedeli  sgk istisnası bordro hesabına dahil edildi.
* Bordro silince otomatik eklenen ek ödeme ve kesintilerinde silinmesi sağlandı.
* Günlük İmza çizelgesinde vardiyalı puantajda gelmediği günlerin giriş çıkış saatlerinin gözükme sorunu düzeltildi.

 

+ 21.01.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.1

Yenilikler:
*Puantaj İzin ekranında kayıt yapan kullanıcı ve kayıt tarihi alanları eklendi.
* Personel Nakil işleminde personel dosyaları ve yıllık izin bilgilerininde aktarımı için seçenek eklendi.
* Halk Bankası Maaş Dosyası eklendi.
* Ek Ödeme Seçenklerine Günlük Ücret seçeneğine göre  tanımlama yapıldı.
* 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamı ve 319 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Taslağına göre Ücretten vergi istisnaları için düzenleme yapıldı.
* AGİ hesaplamaları 2022 yılından sonraki dönemler için bordro hesaplamalarından kaldırıldı. 2021 yılı ve öncesi için AGİ hesaplamları dikkate alarak bordro yapılabilecektir.
* Personel Zimmet kısmında tutar alanı eklendi.
* Nakil İşlemlerinde personele ait diğer verilerinde aktarılması sağlandı.
* Performans İyiliştirmeleri yapıldı


Düzeltmeler:
* Ücret Pusulası 2.sayfaya taşma sorunu giderildi.
* Şube Mesai oranları veri tipi kesirli sayı olacak şekilde değiştirildi.
* Muvafakat icralarının kesintin başlama döneminde kesilmeme sorunu düzeltildi.
* Excel İcra listesinde bazı icra bilgilerinin aktrılmama sorunu düzeltildi.
* Devamsızlık Tutanağında  Vardiya başlama-bitiş saati alanı, tutanak düzenleme tarihi alanı ve şube adresi alanları  düzeltildi.

+ 07.11.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.10

UYARI: Bu Güncelleme için  öncelikle Anabilgisayarın güncellenmesi ve tekrar aktivasyon yapılması gerekmektedir.
GÜNCELLEME ÖNCESİ MUTLAKA YEDEKELEME YAPMANIZI ÖNERİRİZ.
Yenilikler:
Personel ekranında tüm şubelerdeki personellerin aynı ekranda gösterme özelliği eklendi.
* Gelen icraların personele tebliğ edilmesi ile ilgili yazı eklendi.
* Ayarlar ekranında tanımlamalar sekmesinde giden e-posta tanımlamaları alanı eklendi.
* Personel bordrolarının e-posta olarak gönderilmesi sağlandı
* Personel toplu maaş güncellemede, net maaş ve çalışma tipininde değiştirilmesi alanları eklendi.
* İbranameye rakamların dolu olarak gelmesi ayarlandı.
* Dökümanlara döküman numarası alanları eklendi bu kalite dökümanları numaralarının değiştirilebilir olması sağlandı. (Personel dökümanlar ekranından düzenlenebilir.)
* Windows 11 için aktivasyon sisteminde değişiklik yapıldı. Bu özellik tekrar aktivasyon yapmanızı gerektirebilir.
* SGK onay bekleyen raporlara  tüm raporları onaylama seçeneği eklendi.
* Taksitli avans girişi ekranına avans formu raporu eklendi.
* İcra kesinti seçeneklerine muvafakat icra kesintisi eklendi
* Toplu sendika bilgilerini güncelleme ekranı eklendi.
* Personel listesinde tüm şube personellerinin gösterebilme seçeneği eklendi.
* Puantaj tablosunun excelden içeri aktarma özelliği getirildi.

Düzeltmeler:
* SGK Ttşviklerinin sorgulama hatası düzeltildi.
* 18 yaş altı personellerin yıllık izin hakkı 20 gün olacak şekilde hesaplanması sağlandı

+ 05.09.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.9

Yenilikler:
* Puantaj İzin formlarının toplu olarak alabilme özelliği eklendi( Puantaj Ekranı Raporlar Menüsü)
* Raporlar ekranı Personel listesinde Tüm şubeler seçili olduğu zaman personeller tek tablo içinde gösterilmesi sağlandı.
* İş Kazaları Listesinde Silme özelliği eklendi
* İş Kazası Ekranında, İş kazası forrmu yazdırma ekranı eklendi.
* Puantaj Üzerinde Kısa Çalışma ve Pandemi seçenekleri manuel olarak girilebilme özelliği eklendi.
* İş Başvuruları Excelden içeri aktarma özelliği eklendi.
* Personel Kartındaki Yıllık İzin Cetvelinin Yazdırma özelliği eklendi.
* Covid19 Aşı Takibi için Özellik Eklendi( Personel Kartında Diğer sekmesinde giriş yapılarak Raporlar ekranında rapor alınabiliyor.)
* Personel Kartında Pasaport bilgileri girebilme alanı eklendi.

Düzeltmeler:

* Raporlar Ekranı Kimlik bildirim formundaki sayfaya sığmama sorunu düzeltildi.
* Puantaj ekranında personel kartını bilgileri değişince puantajdan güncelleme sorunu giderildi.
* Puantaj ekranında iyleştirmeler yapıldı.
* Parçabaşı puantaj ekranında mesai ile yapılan parçaların adedi genel toplama eklendi.
* Kullanıcı ayarlarında şube yetkilendirmeme sorunu düzeltildi.
* Sendika Üyleik Tarihi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* Personel Kartı 2.adres alanı kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* İş Kazası şahit ekleme kısmındaki hata giderildi.
* Personel kopyalamada işten çıkış tarihininn kopyalanması engellendi.
* Tazminat Hesaplama Ekranındaki, Çalışma süresi alanı hesaplaması sorunu düzeldi.

+ 16.06.2021 Ver:1.0.0.3

Yenilikler.
* Puantaj ekranında, tablonun sağ tarafına toplam bayram günü alanı eklendi.
* İş kazalarının siliebilme özelliği eklendi.
* Bordo kilitleme özelliği değiştirildi.
* Bordro listesinde ek ödemelerin net olarak gösterilmesi sağlandı.
* Ayarlar ekranında  genel tanımlarda  SGK tavan ücretin değiştirilebilme özelliği eklendi.

 

+ 11.04.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.8

Yenilikler:
* SGK Çıkış Kodu 29  Kaldırıldı.
* Yeni SGK Çıkış Koldarı eklendi.
* BES Kesintisi için oran ve sabit tutar girilebilme özelliği eklendi.

Düzeltmeler:
* Dönemsel Bordro bazı dönemleri göstermeme sorunu düzeltildi.
* Parça Başı bordro eksik parçanın bordrodan kesilmeme sorını düzeltildi.
* SGK Syfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı

 

+ 08.03.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.7

Yenilikler:
* Personel Kartındaki gönderilen SMS lerin silinebilme özelliği eklendi;
* Puantaj Eksik Saatlerin ücretten kesilmemesi için seçenek eklendi.
* Aylık İcra Ödemelerinin Listesi Excele aktarma özelliği eklendi(Bordro ekranı-Raporlar Menüsünde)
* Sendikalı İşçiler için Yıllık izinlerine ilave edilecek gün sayıları Şube bilgilerine eklendi.
* Ek Ödemeler SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Avans Kesintilerinden SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Bordro ve Puantaj ekranında Önceki Ay ve Sonraki Ay Düğmeleri eklendi
* Personel İcra dosyaları için Belge Eklenebilme özelliği getirildi.


Düzeltmeler:
* İzin formlarını yazdırıken meydana gelen hata düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları sorgulama ekranında  iş kazaları tespit edilememe sorunu düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları SGK sayfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenleme yapıldı
* SGK İş Kazaları sayfası linklerin değişmesi ile ilgili düzeneleme yapıldı.
* Puantaj ve Bordro ekranlarında  şube değiştiğinde departmanların gelmeme olayı düzeltildi.
* Günlük İmza Çizelgesi bazı personellerin gösterilmeme sorunu düzeltildi
* Dökümanlarda bulunan İşçi sözleşmelerinde  Ücret  bölümünde çalışma tipi seçeneği gösterimi sağlandı.
* AGİ formu boş yazdırıldığında Bekar seçeneğinin gelmesi sorunu düzeltildi.

+ 22.02.2021 Ver:1.0.0.2

 • SGK Sorgulama Sayfalarındaki sorun düzeltildi.
 • İstemci  bilgisayarlardan güncelleme yapılmas ile iglii düzenleme yapıldı
   

+ 07.02.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.6

Yenilikler:
* Personel kartında Disiplin Sorşturma ve Cezalar bölümü eklendi 
* Personel telefon numaralarının SMS ile doğrulanması sistemi eklendi. 
* Günlük İmza çizelgesine departman ismi gösterilmesi eklendi.
* Excelden veri aktarma seçeneklerine Brüt ve Net maaş tanımlaması eklendi.
* Puantaj tablosunu Excele aktarırken Renkli olarak aktarma özelliği getirildi.
* Varsayılan Firma seçebilme özelliği eklendi( Bölümlere girişte otomatik olarak varsayılan firma seçilmekte)
* Otomatik işgörmezlik sonucunda tespit edilen raporların kayıt esnasında puantaja işlenebilmesi sağlandı.
* Mesai giriş ekranında gün olarak giriş kısmı eklendi.
* icra cevap yazısına daha önceki kesilen icraların eklensimi seçeneği getirildi.
* Personel Kartına BES Sonlandırma tarihi alanı eklendi( Toplu BES değiştirme işleminde Bu tarih girildiğinde ilgili personel için işlem yapılmayacaktır)
* Personel kartında ikinci adres alanı eklendi.
* Personel Kopyalamada , varsa personel dosyalarının kopyalanması için özellik eklendi.
* Parça başı Puantajda Eksik parça girişi için Mesai giriş ekranına alan eklendi.
* Personel Dökümanlarına Geçci Görevlendirme Belgesi Eklendi.
* Rapor Ekranındaki Raporların Excele Aktarılması için Özellik Eklendi.


Düzenlemeler:
* Bordro ekranında şube değiştirdikten sonra departman gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Bordroda oluşturulmuş  Tazminat ödemelerinin silinmeme sorunu düzeltildi.
* Avans Talep Formundaki Firma ve Personel bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
* Eğitim Sertifikası yazdırırken meydana gelen hata düzeltildi.
* Bazı SGK Raporlarını onaylamama sorunu düzeltildi.
* Yetkilendirmeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
* Ücret pusulası alt açıklamada banka hesap gözükmesi için düzenleme yapıld.
* Bordro Yetkisi verilmeyen kullanıcının maaş ile ilgili alanları görememsi için düzenleme yapıldı.

 

+ 22.01.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.5

*Personel Dosyası gönderildikten sonra Dosya listesinin yenilenmeme sorunu düzeltildi(Sunucu Güncellemesi gerekemektedir.)
*Personel dosyalarına  XML  dosyalarınında aktarılması için düzenleme yapıldı.
*Personel Kartı izinler sekmesine yıllık izin cetveli eklendi
*50 Yaş ve üstü yıllık izin yaş hesaplama kısmında düzeltmeler yapıldı.
*Puantajda Dini Bayram günleri tespiti ile ilgili düzenleme yapıldı.
*Doğum günü SMS gönderimleri için düzeltme yapıldı.
*Yıllık izin sms gönderim mesajı düzeltme yapıldı.
*Raporlar Ekranında SMS Gönderim raporları sayfası eklendi.
*İş Kazalarının Otomatik ve manuel olarak tespit edebilmek için sorgulama özelliği getirildi.(Bazı İş kazalarının personel 
tarafından işverene bildirmemesi ile ilgili meydana gelen İdari para cezalarının önünde geçebilecek bir özelliktir.)
*Kanun numaralarına "17256" ve "27256" Teşvikleri Eklendi.
*Ana Ekranda  Yukarıdaki Araç Kutusunda Hızlı İşlemler menüsü eklendi.
*Toplu mesai giriş ekranındaki virgül sorunu düzeltildi.
*BES Excel tahsilat dosyalarının oluşturulması ile ilgili düzenleme yapıldı.
*Otomatik Güncelleme ile ilgili düzenlemeler yapıldı.(Program içinden güncelleme özelliği eklendi)
*Toplu SMS gönderiminde Yıllık izinlerinde toplu gönderimi için düzenleme yapıldı.
*Toplu SMS gönderimi için düzenleme yapıldı

+ 03.01.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.4

*Parça Başı çalışma türü özelliği ekendi( Puantaj ve Bordro hesabında Parça Başı seçeneği getirildi.)
*HES Kodu sorgulama özelliği eklendi.(Personel Kartına HES Kodu giriş alanı eklendi.)
*SMS Gönderme özelliği eklendi
*Doğum günlerini otomatik sms ile gönderme özelliği eklendi.
*Sunucu tarafından otomatik yedekleme özelliği getirildi
*Ayarlar yedekler listesi, Yedeklenen klasördeki yedek dosyalarına göre gösterim yapıldı.
*Personel Kartında Notlar kısmına gönderilen SMS listesi eklendi.
*Raporlar Kısmında İzin Listesi güncellendi
*Aylık İşgücü çizelgesi revize edildi
*Aylık imza çizelgesi haftalık izin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
*Günlük İmza çizelgesi raporu eklendi
*Personel Kartına " Personel Sınıfı" alanı eklendi.
*SGK sayfalarında yapılan güncellemeler için düzeneleme yapıldı.
*Çalışan personel için çalışma belgesi dökümanı eklendi.
*Personel Döküman Sayfasında Tüm personellere aynı anda rapor alma özelliği eklendi(Sadece bir belge).
*KVKK sözleşmesine SMS gönderimi için işçinin  açık rıza onayı cümlesi eklendi.
*Garanti Bankası maaş tablosu eklendi.
*Ana ekrana Duyurular bölümü eklendi. Güncel duyurular ve Sanda Yazılım bildirimleri yapılacaktır.
*Puantaj ekranında arama özelliği eklendi.
*İşgörmezlik Rapor ekranı düzeneleme yapıldı.Arşiv kayıtlarının da sorgulanması için düzeneleme yapıldı.
*Döküman Yazdırma AGİ Formu yarım yazdırma sorunu düzeltildi.

 

+ 03.12.2020 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.2

*SMS Gönderme özelliği eklendi
*Doğum günlerini otomatik sms gönderme özelliği eklendi.
*Sunucu tarafından otomatik yedekleme özelliği getirildi
*Ayarlar yedekler listesi, Yedeklenen klasördeki yedek dosyalarına göre gösterim yapıldı.
*Personel Kartında Notlar kısmında Gönderilen SMS listesi eklendi.
*Raporlar Kısmında İzin Listesi günclelendi
*Aylık İşgücü çizelgesi revize edildi
*Günlük imza çizelgesi haftalık izin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
*Personel Kartına " Personel Sınıfı" alanı eklendi.
*SGK sayfalarında yapılan güncellemeler nedeniyle , gerekli düzenelemeler yapıldı.
*Çalışan personel için çalışma belgesi dökümanı eklendi.
*Personel Döküman Sayfasında Tüm personellere aynı anda rapor alma özelliği eklendi(Sadece bir belge için geçerli).
*KVKK sözlşemesine SMS gönderimi için işçinin  açık rıza onayı cümlesi eklenmiştir.

 

+ 12.11.2020 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.1

 • Yeni Arayüz Geliştirmesi yapıldı.
 • Personel dosyaları sunucu üzerinde saklanabilmesi için geliştirme yapıldı. Eski dosyalarınıza "Yerel Dosyalar" düğmesine basarak erişebilirsiniz. ( Sunucu güncelleştirmesi gerekiyor).
 • Potansiyel teşvikli personel sorgulama ekranı yapıldı.
 • Raporlar bölümüne personel izin listesi raporu eklendi
 • Yıllık izin istek formuna açıklama kısmına yıllık izin bilgileri eklendi
 • Özelleştirilebilir Ana ekran tasarlandı.(ana ekran simgelerini sürükleyip bırakama taşıma özelliği bulunuyor.)
 • Bilidirm alanının görünümü değiştirildi.
 • .Net Framework 4.7.2 versiyona geçiş yapıldı.
  Not:2.0.0.1 Güncellemesi yapmadan önce veritabanınızı yedeklemenizi öneririz.

+ 09.08.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.7

* Personel Kartı Öğrenim bilgilerine yeni alanlar Eklendi
* Personel Kartına Kan grubu alanı eklendi
* Personel Kartına Notlar sekmesi eklendi
* Yarım Yıllık izini tanımlama için özellik eklendi.
* Arife günleri için yarım gün yıllık izin tanımı için alan eklendi.
* SGK işten Çıkış kodları güncellendi.
* Personel dosyalarının Ağ üzerindeki tüm bilgisayarlardan görülebilmesi için özellik eklendi ( Ayarlar-Tanımlar sekmesinde Paylaşıma açık klasör tercihi için alan tanımı yapıldı)

 

 

+ 12.05.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.6

 • SGK sayfalarındaki bazı değişikliklerden kaynaklanan sorun için düzenleme yapıldı
 • Firma değişikliğinde personel dökümanlarında hatalı firma gösterimi sorunu düzeltildi.
 • Tekli Bordro gösterme sayfasında klavyeden izin giriş kısımları iptal edildi. izin girişleri sadece izin tablosundan girilecek şekilde düzenlendi
 • Otomatik eksik gün nedeni tespiti için düzenleme yapıldı.

+ 03.05.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.5

 • 28. Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.) eksik gün nedeni eklendi
 • 29. Pandemi Ücretsiz İzin Ve Diğer Nedenler- eksik gün nedeni eklendi
 • Puantaja Kısa Çalışma Ödeneği Kodu Eklendi (K-Kısa Çalışma Ödeneği)
 • Pandemi eksik gün için puantajda düzenleme yapıldı (P- Pandemi eksik gün nedeni)
 • Pandemi Ücretsiz izin günü SGK bildirimi otomatik olarak SGK ya gönderilmesi işlemi için düzeneleme yapıldı (Bordro listesi- Bordro İşlemleri menüsü altında)
 • Bazı SGK sitelerinde İnternet Explorer 11 desteği için özellik eklendi (Ayarlar Genel tanımlarda tercih edilebilir)
 • Puantaj İzin girişi kısmında Pandemi Ücretsiz izin alanı eklendi

+ 15.04.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.4

 • SGK İşgörmezlik sayfalarında yapılan değişikliğe istinaden düzenlemeler yapıldı.
 • NNHayat Bes dosylarının oluşturulmasındaki hata düzeltildi.
 • Fazla çalışma mufakatnamesi güncellendi.
 • Performans ve Kararlılık düzeltmeleri yapıldı.

+ 03.04.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.3

*Hata Düzeltmeleri yapıldı.

+ 20.03.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.0.4.2

*NN Hayat Emeklilik bes listesini oluşturduğunda personel isimleri gelmemesi sorunu düzeltildi
*Bordroda kıdem tazminatı ve ihabar tazminatı eklenme özelliği getirildi
*Bordro sayafası Genel toplamlar kısmının ekrana sığmama sorunu düzenlendi
*Bordro Eködeme çarpan sayı hesaplama sorunu düzeltildi.

+ 05.03.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.9

 • Ana Listede İşe giriş tarihine göre sıralama özelliği eklendi
 • Geri bildirim gönderilirken meydana gelen hata giderildi
 • Sağlık Raporu   bitiş tarihi uyarı sistemi eklendi(Personel kartı diğer sekmesinde)
 • İSG Eğitim bitiş tarihi uyarı sistemi eklendi(Personel kartı diğer sekmesinde)
 • İSG eğitim bitiş tarihi ve Sağlık Raporu Bitiş tarihi Ana listeye eklendi.
 • SGK E-Bildirge V2  ile Bildirge gönderme özelliği eklendi.
 • SGK Sayfalarındaki güncelleme ile alakalı meydana gelen hatalar için düzenleme yapıldı.

+ 16.02.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.8

* Kıdem tazminatı bordrosu yazdırma hatası gideridi
* Agi dahil Net  maaş için Mesai hesaplaması düzenlendi
* Bordro yazdırma sorunu düzeltildi
* SGK sayfalarının giriş sorunu düzeltildi.
* NN Hayat Emeklilik Bes Tahsilat ve Hesap açılış dosyayı eklendi.
* Genç işçi bordro hesaplaması düzenlendi
* Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı raporlarındaki firma gözükmeme hatası giderildi
* Özel dökümanlar gösterilme hatası giderildi
*  Persoenl Listesine Sağ tık menüsüne SGK işten ayrılış bildirgesi menüsü eklendi.

 

+ 04.02.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.7

 • DateTime Hatası giderildi
 • Özel Belge word dosyası düzenleme menüsü eklendi.
 • Şube için tüm personeller ücret pusulaları çıktısı için özellik eklendi(Bordro sayfasında->Bordro İşlmeleri)
 • 1.1.3.7=>KVKK Envanter tablosu hazırlama bölümü eklnedi (Geliştirilme aşamasında, Kvkk ile ilgili Geri bildirimlerinizi bekleriz.)

+ 01.02.2020 Sanda Personel Ver:1.0.4.3

 • 2020 şubat ayı içinde meydana gelen Tarih sorgulama hatası giderildi.

+ 16.01.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.5

 • SGK sayfalarında yapılan değişiklikten dolayı, SGK sitesinden personel aktarılma özelliği güncellendi
 • Kişisel Verilerin Koruma Kanunu İşçi Sözleşmesi eklendi
 • Bilgi Güvenliği Taahütnamesi eklendi

+ 07.01.2020 Sanda İşletme Ver:1.0.2.5

 • Personel Dökümanlarının pdf aktarırken resimlerin çıkmama sorunu düzeltildi
 • Araç takip sisteminde uyarı sistemi sorunu düzeltildi.
 • Tarayıcı işlemlerinde meydana gelen hatalar düzeltildi

+ 12.12.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.2

 • Kullanıcı adının unutulması durumunda , kullanıcı bilgilerinin mail adresine gönderebilme özelliği eklendi( Sadece Lisanslı Kullanıcılar için)
 • Rapor Kontorlleri sırasında meydana gelen hata bildirimleri düzeltildi.

+ 04.11.201 Sanda İşletme Ver:1.0.2.4

 • Personel kartında , Aylık, Günlük ve Saatlik çalışma alanları eklendi.
 • Personel kartında, Agi oranının el ile girilebilmesi için alan eklendi.
 • Ana ekranda Toplam maaş alanı eklendi.
 • Asgari ücretin altına düşen personellerin genelge gereği agi tutarına ekleme düzenlemesi getirlidi.
   

+ 29.10.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.1

 • PDKS Sisteminden Veri aktarma özelliği eklendi.
 • Vardiya tanımlaması özelliği eklendi.

+ 29.07.2019 Sanda İşletme Ver:1.1.2.3

 • Maaş Hesaplama Türlerine  Günlük Çalışma ve Saatlik Çalışma Eklendi
 • Bes Tahsilat dosyalarına, Avivasa,Metlife ve Garanti emeklilik dosyları eklendi.

+ 27.07.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.2.2

* Saatlik izin formu düzenleme özelliği eklendi(Puantaj izin giriş kısımında izin türleri içerisinde ilgili seçenek seçilmesi gerekiyor)
* Akbank Maaş Listesi için excel tablosu şablon dosyası eklendi
* Puantaj Gösteriminde Dini bayram  günleri güncellemesi yapıldı
* Devamsızlık Formu Eklendi( Puantaj İzin girişi alanından kullanılabilir)
* Personel Doğum günlerinde aylık listeleme özelliği eklendi.
* Personel Listesinde, Puantajda ve Bordro Listesinde Departmana Göre filitreleme özelliği eklendi.
* Bildirimlerdeki özel hatırlatmalar saatlik uyarı sistemi özelliği getirilidi.
* Aynı ildeki personel sayısı 50 ve yukarısı olması durumunda otomatik Engelli Personel çalıştırlıma zorunluluğu kontrolü işlevi eklendi.
* Onay Bekleyen  Sağlık Raporlarının günü geldiğinde uyarı sistemi işlevi eklendi
* Nakil yapılan Personel için otomatik SGK bildirimleri işlevi eklendi.
* Personelin dönemsel bordro dökümü alınabilmesi için özellik eklendi(Raporlamalar bölümünde)
* Eğitim sertifikası yazdırıken dikey yazdırma hatası düzeltildi.
* Performans sistemi özelliği eklendi. Firmanıza özel sorular düzenleyerek performans düzenlemeleri yapılabilir. Personel Kartında "Eğtimler ve Performans" Sekmesinden ulaşılabiir.
* Aylık İşgücü Çizelgeleri dökümü alınması için özellik eklendi(Raporlamalar bölümünde)
* Vardiya Planalama sistemi eklendi( vardiya planlarını oluşturup bunları puantaja kaydetme sistemi eklendi)
* BES tahsilat ve Açılış dosyalarına, Avivasa, Garanti, Metlife  firmalarının ilgili excel tabloları eklendi
* Ayın 15 ile 14 arası puantaj sistemi eklendi.
* Puantaj tablosunun saatlik düzende rapor  alabilme özelliği eklendi.
* İşbaşvuru formu dökümü alırken beden ölçüleri ehliyet gibi veriler yanlış raporlanması sorunu düzeltildi.
* Kayıtlı izinlere puantaj ekranında da erişim imkanı özelliği eklendi.
* 20:00-06:00 arası Gece çalışması uyuglaması olan kurumlar için düzenleme yapıldı. Otomatik gece çalışması olarak kaydedilmekte.

 

+ 14.07.2019 Sanda Personel Ver:1.0.4.2

* Sendikalı personellerin ilave yıllık izin gün sayıları için sendika başlama tarihine göre hesaplama yapılması için düzenleme yapıldı.
* Yarım gün yıllık izin işlenebilmesi için düzenleme yapıldı.
* Geri bildirim gönderirken meydana gelen hata düzeltildi.

+ 29.04.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.2.1

 • Araç Takip sistemi eklendi
 • Ekipman Takip sistemi eklendi
 • İş Takip Sistemi Eklendi
 • Bildirim sistemi eklendi
 • Hatırlatma ve Ajanda bölümü eklendi.
 • Takip edilmesi gereken personel belgelerinin(sağlık raporu, iş güvenliği eğitimi v.b.) takip sistemi eklendi( otomatik uyarı sistemi ile zamanı yaklaşan veya geçmiş belgeleri uyarı yapar)

+ 07.04.2019 Sanda Personel Ver:1.0.4.1

 • Saatlik İzin Girişi özelliği eklendi(İzin formu ekranında İzin Türünü Saatlik İzin olarak seçildiğinde Puantaj kaydına eksik çalışma saati eklenmektedir.)
 • Hata Düzeltmeleri yapıldı.

+ 22.02.2019 Sanda Personel Ver:1.0.3.9

 • Dökümanlar bölümüne yeni belge eklendi(İhbar ve Fesih Tebligatı)
 • Otomatik Güncelleme sistemi değiştirildi.
 • Bağış Sistemi Programdan kaldırıldı.
 • Geribildirim ile gelen bazı iyileştirmeler yapıldı.

+ 17.02.2019 GÇB Takip Programı Ver:1.0.0.3

 • GÇB raporunun Pdf olarak eposta eki olarak gönderme özelliği eklendi
 • Manuel Bozdurma bölümünde bozdurulucak tutarların el ile girme özelliği eklendi
 • Dilekçedeki yazım düzeltmeleri yapıldı
 • Bazı İyileştirmeler yapıldı.

+ 15.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.12

 • Sözleşme Yazı Fontları 12 punto olarak ayarlandı.
 • Otomatik yedekleme özelliği eklendi
 • Yasal verilerin internetten güncellenmesi özelliği eklendi
 • İşten olumsuz çıkışı olan personellerin kara listeye eklenme özelliği eklendi
 • Fazla mesai giriş  ekranı puzantaj gününe çift tıklayara açılması özelliği eklendi
 • Fazla mesai günleri puantaj üzerinden renklendirme özelliği eklendi
 • Eksik çalışma saati olan günler kırmızı olarak eklenme özelliği eklendi
 • Mesai hesaplamalarında agi dahil veya hariç özelliği eklendi
 • Personele özel bordro seçenekleri eklendi
 • Geri bildirim ile gönderilen bazı hata düzeltmeleri yapıldı

+ 07.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.11

 • Anadolu Hayat Emeklilik Bes Excel dosyları güncellenedi
 • Agi dahil veya hariç özelliği eklendi
 • Maaş giriş alanına Net toplamdan maaş giriş kısmı eklendi
 • Bordro hesaplamalarında Prim gününe göre veya Çalışma gününe göre iki farklı seçenek eklendi

+ 01.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.10

 • Anadolu Hayat Emeklilik BES tahsilat ve hesap açılışı formatı eklendi
 • Raporların Excele aktarıldıktan sonra hatlı yazı fontu düzeltildi.

+ 06.01.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.8

YENİ EKLENENLER
* Bordro ve Puantaj Kilitleme özelliği eklendi.
* Ana Ekrandaki listeye personel resmi eklendi.
* Personel Kartında Sürücü Belgelerinin girilebilmesi için alan eklendi.
* Personel Dökümanlarına, Devamsılzık Tutanağı ve Noter İhtar yazısı eklendi.

YAPILAN DÜZELTMELER
* Banka maaş listesinde personelin T.C. kimlik numrası ile personelin işe giriş tarihlerinide ekle
* Maaş Genel tablosundaki Bes sütunun yeri değiştirildi.

+ 01.01.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.6

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER:
* Saatlik Bordro özelliği eklendi
 
 
DÜZELTMELER:
* Ana Ekrandaki Personel Listesindeki işten çıkış yapan personellerin çıkış tarihlerinin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Şubenin arşive kaldırtıktan sonra geri alınmama sorunu düzeltildi.
* Excele Aktarma Hataları Giderildi.
* Yedek alma hatası düzeltildi.
* Ana ekrandaki hatalı versiyon gösterimi düzeltildi.
* Firma Arşivleme özelliği getirilidi( Firma Bilgilerinden Arşiv durumunu güncellenmesi gerekiyor)
 

+ 12.12.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.5

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER:
* Personel dosylarına eklemek için tif formatı desteği eklendi.
* Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması özelliği eklendi(Personel Listesi Sağ tıkla açılan menüde-Hesaplamalar Kontrol ediliyor)
* Puantaj tablosunda imza alanı eklendi
* Personel Zimmet formu yazdırma özelliği eklendi
* Personel Zimme kaydı için yeni alanlar eklendi.
 
DÜZELTMELER:
* İcra takibindeki tarihlerin güncellenmemesi sorunu düzeltildi.
* Agi Dahil net maaşın mesai hesaplama hatası giderildi.
* izin formunda  kaydettikten sonra otomatik kapanmasın.
* Dökümanların pdf çevirme hataları giderildi.

 

 

+ 19.11.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.6

 • Personel Dosyalarının Saklanması için özellik eklendi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı  Hesaplaması için özellik eklendi
 • Ek Ödemeler Rapor dökümü düzenlendi
 • Bordro harici ek ödemelerde ana listede gösterimi için düzenlenme yapıldı

+ 15.11.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.8

YENİ ÖZELLİKLER

* Netten, Brüte ve Brütten Nete maaş hesaplama özelliği eklendi(Personel kartında personel ücretinin altındaki Maaş Hesaplayıcı Düğmesi)
*Geri Bildirimlerde Resim dosyası gönderme özelliği eklendi
*Hata Bildirimlerinde Ekran görüntüsününde eklenmesi için özellik eklendi
*Vardiyalı Puantaj Sistemi Özelliği Eklendi(Şube Bilgilerinden Puantaj Türünün seçilmesi gerekiyor. 7 Farklı Vardiya tanımlaması yapılabilir. Test Aşamasında)
*Departman girişleri Personel kartından yapılması için değişiklik yapıldı.(Departman seçim alanının yanındaki düğmeden departman eklenebilir.)
HATA DÜZELTMELERİ
*Şube Adresinin Gösterilmeme hatası giderildi.
*Güncelleme Sistemindeki hata düzeltmeleri yapıldı(1.0.3.8)

 

 

+ 12.11.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.4

* SGK giriş ve Çıkış durumları Ana listede gösterilmesi için düzenleme yapıldı.
* Asgari Ücretin Altına düşen personeller için 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği düzenleme yapıldı
* Bordro Sayfasında mesai girişi yapılırken meydana gelen hata giderildi.
* Manuel AGİ Oranı Girilmesi için düzenleme yapıldı
* Agi Dahil Net Maaş girişi için düzenleme yapıldı(Personel Kartından  Maaş kısımndaki Hesapalam Türünden seçebilirsiniz)
* Şube İçin Fazla mesai oranları girişi alanı eklendi.
* Personel Kartında  Üniversite bölüm girişi yazılmama hatası giderildi.
* Bordro hesaplamasında  Net Ek ödemenin brüte hatalı çevrilmesi  sorunu düzeltildi.
* Rapor dökümlerindeki hatalar giderildi
* Personel dosyalarını taryıcıdan taratarak arşivlenmesi özelliği getirildi.
* Raporlar bölümünde şube seçimi için düzenelme yapıldı
* Raporlar bölümüne Kıyafet Listesi Eklendi
* Hata bildiriminde ekran görüntüsününde gönderilmesi için düzenleme yapıldı
* Geri bildirim ekranında resim dosyalarınında gönderilmesi için düzenleme yapıldı
* Yeni Kimlik için Alanlar eklendi
* Personel Kartı-Diğer-Yeni Kimlik için resim dosyası ekleme ve tarayıcıdan yükleme özelliği eklendi.
* Personel Dökümanların Boş ve veya dolu  olacak şekilde  seçenek eklendi (Dökümanlar Kısmında  Boş-Dolu Seçeneği)
* İş Kazaları Takip Sistemi Eklendi
* İş Kazalarının SGK sitesine gönderilmesi özelliği eklendi.
* SGK Giriş ve Çıkış Bildirgeleri Dökümü İçin Düzenleme Yapıldı(Personel Kartında İlgili Düğmeler Eklendi)

 

 

 

+ 07.11.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.5

 • Eksik gün bordroda yapılan Agi denkleştirmesi için fazla hesaplanan tutarın elden ödeme kısmında kesilmesi için düzenleme yapıldı.
 • Ana Sayfadaki maaş ödemelerinin toplamlarının gösterimi için alanlar eklendi.

+ 29.10.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.3

 • Avans Formu dökümü hatası giderildi
 • Yedekleme Sistemi Geliştirildi
 • Ayarlardaki Banka bölümünde  banka silme özelliği eklendi.
 • SGK İşlemleri için hata giderildi.
 • Personel Kartındaki Ehliyet bilgisine birden çok ehliyet türü girişi için alan eklendi
 •  İş Başvurularının yazdırılması özelliği getirildi.
 •  İş Başvurusundan Uygun olan personelin Şubeye Yeni personel olarak kaydının yapılması özelliği getirilidi.
 •  Girilen izinlerin tarihlerinin değiştirilmesi sırasında punataja işlenmeme hatası giderildi.
 •  Bordro ekranında devamsızlık günlerinin işilenmemesi hatası giderildi.
 •  Personel Kartındaki  Dosyalar bölümündeki  dosyaların Ön izelemesi için özellik eklendi.
 •  Program şifresini yanlış girdiğinde  meydana gelen veritabanı hatası  giderildi

 

+ 19.10.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.6

 • Avans Formu yazdırma sırasında meydana gelen hata giderildi.
 • Yıllık izin hesaplamalrında bazı sektörlerin  hakkedilen yıllık izinlerine ilave günlerin girilmesi için Şube ayarlarına yeni alanlar eklend.
 • Bazı dökümanların 2. sayfaya taşma hatası için düzenleme yapıldı.
 • Geri bildirimlerle gelen  hata düzeltmeleri yapıldı.

+ 16.10.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.4

 • Ek Ödemelerin maaşa ilave olup olmaması ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Ek Ödeme nakit verildiyse Ödeme Formu çıktısı için ekleme yapıldı.
 • Personel ana listesinde Sütün başıklarına tıklayınca sıralama olması için düzenleme yapıldı.

+ 09.10.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.2

1-Program açılışında meydana gelen hata giderildi.

2-Agi formuna bilgilerin gönderilmemesi hatası düzeltildi.

3-Ayarlar ekranındaki sabit tanımlalardaki virgül gösterimi hatası giderildi.

4-Şube Düzenleme ekranındaki departman bölümü kaldırıldı( Departmanlar personel kartından eklenebiliyor)

5-Personel Kartında Sicil no ve Pdks no alanlarına giriş yapılmama hatası giderildi.

6-Personel Kartından Yeni personel düğmesine basıldığında bazı alanların temizlenmemesi hatası düzeltildi.

7-Meslek Kodu Seçim ekranında otomatik alan girşine odaklanması sağlandı.

8-Yıllık izin tablosundan puantaj izin girişinin tanımlanması sırasındaki hata giderildi.

9-Personel  Listesindeki Cinsiyet alanı göstermeme hatası giderildi.

 

+ 07.10.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.4

 • Personel kartına KKTC  illeri ve ilçeleri eklendi.
 • Yabancı uyruklu çalışanlar için personel kartında yeni alanlar eklendi.
 • Kopyalama sırasında kopyalanmayan veriler için düzeletme yapıldı.
 • Açılışta meydana gelen hata giderildi.

+ 20.09.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.3

 • Önemli Hata Düzeltmeleri yapıldı
 • Ana Sayfaya Filtreleme Seçenekleri Eklendi( belirli tarih aralığında çalışılan personellerin listelenmesi özelliği)
 • Özel Belgeye  Baba adı ve cinsiyeti tanımlamaları yapıldı.
 • Personel kartında avans ve ek ödemeler sayfasında toplamların gösterilmesi sağlandı.
 • Diğer geri bildirimler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Bazı virüs programların uyarı vermesi sorunu için düzenleme yapıldı.

Geri bildiirmleriniz için teşekkürler.

 

+ 16.09.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.2

 • Yıllık izin tablosundaki  kalan izin sayısını gösterim hatası giderildi.
 • Ana personel listesine aylık kesintiler ve ek ödeme toplamları sütunları eklendi.
 • Yıllık izin formlarının dökümünde açıklama kısmında kalan yıllık izinin gösterilmesi için düzenleme yapıldı.
 • Geri Bildirim ile gelen bazı hatalara düzeltildi
 • Program veri güvenliği için düzenleme yapıldı.
 • Bazı antivirüs programlarının yanlış tespit yapıması sorunu düzeltildi.
 • 1.0.3.1  versiyon hata düzeltmeleri yapıldı.

Not:Güncelleme hatası alanlar için kurulum dosyasını siteden indirip tekrar yüklemeniz gerekmektedir.

+ 02.09.2018 Ver:1.0.1.3

 • Elden maaş listesi genel toplam hatası giderildi
 • Personel listesi ana ekran  excele aktarma özelliği getirildi
 • Avans ödeme kayıt formu özelliği eklendi (Avans Ödeme Ekranında)
 • Maaş ödeme girişi özelliği eklendi (Personel Listesi personelin sağ tıklama menüsünde)
 • Puantaj kilitleme özelliği getirildi.(Puantaj ekranında sağ taraftaki küçük kilit göstergesi resmine tıklayarak özelliği kullanabilirisniz.)

+ 14.08.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.11

Düzeltme Güncellemesi:v.1.0.2.11 (Dönem Seçme kısmındaki hata düzeltildi, Veritabanı otomatik onarma özelliği eklendi)

 • Excele Veri Aktarma ve Veri çekme Hataları Giderildi(MS Office Excel Zorunluluğu kaldırılıd)
 • Personel Kartında Sicil No  ve Pdks No  alanları eklendi
 • Personel Kaydederken Meslek Kodu Girme zorunluluğu kaldırıldı.
 • Aynı TC numaralı personeli kaydederken Uyarı verilerek işlem yapılması için düzenleme yapıldı
 • Yıllık izin tablosu seçili dönem içinde kullanılan izinlerin gösterilmesi için alan eklendi
 • Agi formu doldurma hatası giderildi.
 • Puantaj izini girilirken aynı anda puantajın oluşturulması ve silindiğinde puantajında silinmesi için düzenleme yapıldı.
 • Ödeme ve Teslim Kayıt Tutanağı Formu eklendi( Personel Kesintisini girilen ekranda)
 • Personel İcra kesintilerininde takibinin yapılması için düzenleme yapıldı( Personel Kartından İcra sekmesinde "İcra Kesintisi Gir" Düğmesi eklendi)

+ 08.08.2018 Sanda Kamu Ver:1.0.1.8

 • Sendika Aidatların kesilmemesi için seçenek eklendi
 • Kamulatif vergi matrahlarının bordro üzerinden düzenlenebilir şekilde düzenleme yapıldı
 • Sendikal yardımlar otomatik olarak bordroya eklenmesi için düzenleme yapıldı
 • Hakediş hesaplamalarında KDV oranının değişitirilebilir şekilde düzenleme yapıldı
 • Sendika Ek ödemelere Aile Yardımı eklendi(SGK istisnası uygulanmaktadır)
 • Sendika Mesai oranlarının bordroya yansıtılması için düzenleme yapıldı
 • Puantaj hataları giderildi

+ 31.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.9

 • Personel kartındaki izinler sekmesinde girilmiş izinlerin açılmama sorunu düzeltildi.
 • Yıllık İzin tablosu excele aktarılma özelliği eklendi
 • Şubeden Şubeye Personel taşıma özelliği eklendi
 • Mesai listesi excel tablosuna aktarılma özelliği eklendi.
 • Personel dökümanları gösterirken meydana gelen hata düzeltildi.
 • Personel taşıma yaparken şube adının güncellenmemesi hatası düzeltildi
 • Yıllık izin listesi hazırlanırken, izin tablosundaki puantajı oluşturulmamış yıllık izin girişlerinin hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı( Yıllık izin takibi  için puantaj oluşturulma zorunluluğu kaldırıldı.)
 • Excelden Personel Aktarma Seçeneği Değiştirildi.( Kullanıcı Tanımlı Excel tablolarının aktarılması imkanı sağlandı)
 • Personel Kartındaki izin tablosunda toplam izin günleri eklendi.
 • Personel kartındaki izin tablosunun excel'e aktarma özelliği eklendi.

+ 29.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.8

 • Personel Kartındaki izinler sekmesindeki tanımlanan izinlerin açılmama hatası giderildi.
 • Yıllık izin tablosunun Excel'e aktarılması özelliği eklendi.
 • Şubeden başka şubeye Personel taşıma özelliği eklendi.
 • Mesai Listesinin Excel'e aktarılması özelliği eklendi.

 

 

+ 22.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.7

 • Puantaj Girişi alanında yarım gün çalışma için tanımlama yapıldı( Yarım Gün tanımlama kodu:"/" )
 • Ana ekrandaki personel listesindeki görüntülenecek alanların filitrelenmesi için düzenleme yapıldı (Ana ekranda "Seçenekler"  düğmesine tıklandığında listede görüntülenecek alanların tercihi yapılmaktadır)
 • Meslek Kodları güncellenmesi ve yeni meslek kodu girişi yapılması için düzenleme yapıldı(Ayarlar->Meslekler)
 • Personel Dökümanlarında özel tanımlı dökümanların eklenmesi için düzenleme yapıldı. detaylı bilgi için https://www.sandayazilim.com/forum/showthread.php?tid=25
 • Not: Olası hatalar için Program içindeki geribildirim ekranını kullanabilir yada geribildirim@sandayazilim.com  mail adresine eposta gönderebilirsiniz. 

+ 14.07.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.2

 • Rapor çıktılarında 50 personel üstü göstermeme hatası düzeltildi.

+ 09.07.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.1

 • Elden ve Bankadan yatan maaş hareketleri rapor ekranı Eklendi
 • Ana Sayfa ekranı düzenlendi
 • BES listesi için yeni tahsilat dosyası eklendi
 • Raporlamasayfası ekranı değiştirildi.
 • Aksa Sigorta BES, Tahsilat ve Hesap Açma Dosyaları eklendi.

 

+ 25.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.6

 • Personel Kartına Aile Bilgileri giriş alanı eklendi
 • Agi Formu aile bilgilerini otomatik doldurma özelliği eklendi
 • Kişisel Verlerin güvenliği için programa giriş ekranı eklendi( ilk kullanım için kullanıcı adı:admin, şifre:admin)
 • Kullanıcı bilgilerini Ayarlardan değiştirebilirsiniz.
 • Personel Kartında İl ve İlçe Alanları  güncellendi
 • Geri bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.

+ 14.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.5

 • Geri bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.
 • Şube Bilgilerine SGK sicil numarası giriş alanı eklendi
 • Kurulum Hataları için düzenleme yapıldı.

+ 02.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.4

 • Şube silme özelliği eklendi
 • Şube düzenledikten sonra kayıt işlemi sonunda yeni şube açılması hatası giderildi.

+ 31.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.3

 • Kurulum sırasında meydana gelen hatalar giderildi.
 • Ana Pencere Ekranı daha küçük ekranlı bilgisayarlar için optimize edildi.
 • Yıllık izin hesaplama günü dönem ayının sonu olacak şekilde düzenlendi.

+ 25.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.2

 • Puantaj Tablosu ve Personel Listesinde Personel ad soyad sütünu kitleme özelliği getirilidi. (Puantajda sağa doğru kaydırınca bu sütun artık sabit kalıyor.)
 • Puantaj tablosunda hücrelere çift tıklayınca Mesai giriş ekranı açılması özelliği eklendi. (Mesai girmek için ilgili güne çift tıklayarak giriş yapılabilir.)
 • Puantaj tablosunda Mesaili günler yeşil olarak renklendirildi.
 • Personel Listesindeki Yenile Düğmesi Yıllık izin tablosu temizleme hatası düzeltildi.
 •  Güncelleme Ekranı Değiştirildi.( Artık istenirse mevcut güncellemeyi atlayarak işleme devam edilebiliyor.

+ 19.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.1

 • Arayüzde Değişiklik yapıldı.
 • Kişileştirilebilir Görünüm özelliği eklendi(Seçenekler)
 • Firma Bilgileri için yeni alanlar eklend.

+ 13.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.3-1

 • Firma Ünvanı Giriş Kısmı Eklendi(Seçenekler)
 • Firma Logosu Tanımlaması eklendi(Seçenekler)
 • Personel Dökümanlarında Firma Logosu ve Firma Ünvanı Eklendi.

+ 11.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.3

 • Personel Dökümanlarına yeni belge eklendi.(Personel Özlük Dosyası Kapak)
 • Yıllık izin hesaplamaları düzeltildi.

+ 10.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.2

 • Yıllık izin hesaplamaları ile ilgili düzenleme yapıldı(15 yıl sonrası için hesaplamaya dahil edildi).
 • Personel kartı ekranında düşük çözünürlükteki ekranlar için düzenleme yapıldı
 • Personel SGK Çıkış kodları güncellendi
 • Ramazan Bayramı günleri için düzeltme yapıldı.
 • Puantaj 1. satırdaki Tek personel tümünü yap hatası giderildi

+ 29.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.1

 • Personel silme işlemi sırasında meydana gelen hata giderildi.

+ 26.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.12

 • Düşük çözünürlükte olan ekranlar için pencerelerde düzenleme yapıldı.

+ 17.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.11

 • Puantaj Çizelgesinde işlem yaparken meydana gelen program kapatma hatası giderildi.
 • Personel Listesini Excelden alma yöntemi değiştirildi.
 • Veritabanı güncellemesi yapıldı ( Eski versiyonlarda hata vermesi durumunda site üzerindeki canlı destek'ten yardım talebinde bulunun.)

+ 16.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.10

 • Excel Tablosundan Personel listesini , program içine çekme hatası giderildi.
 • Kurulum sırasında meydana gelen hatalar düzeltildi.

+ 25.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.9

 • Farklı Görsel görünüme sahip tema özelliği getirildi.
 • Pencerelerde Düzenleme yapıldı
 • Geri bildirimler ile gönderilen bazı düzeltmeler yapıldı
 • Her Güncelleme sonrası Program açılırken Güncelleme notlarını gösteren düzenleme yapıldı
 • Müşteri Anket Sistemi eklendi.

+ 12.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.8

 • Puantaj bölümündeki 31.gündeki puantaj girişindeki hata giderildi.
 • Kurulumda MySQL hataları için düzenleme yapıldı.
 • Excelden Personel aktarma bölümündeki hatalar giderildi

+ 04.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.7

* Veritabanı yedekleme ve geri yükleme bölümü eklendi( Ayarlar-Yedekleme)

* Geri Bildirim ile gönderilen bazı hatalar giderildi.

 

 

+ 27.01.2018 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.5

 • Personel Özlük Evrakları içine iki döküman eklendi
 • Bazı sistem hataları giderildi.

+ 27.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.6

 • Şube Bilgilerine girildiğinde meydana gelen hata giderildi

+ 26.01.2018 Ver:2.0.0.6

 • Personel Dökümanlarına 2 Belge Daha eklendi( Kolluk Kuvetleri Kimlik Bildirimi ve İbraname)
 • Tek Personelin 6111 sayılı kanun Teşvik sorgulamasıiçi alanı Personel kartında bir düğme eklendi.
 • İşçi Sözleşmelerindeki "Bursa"  İbaresi  T.C.  olarak değiştirildi.
 • Sohbet Ekranındaki Hata giderildi.

+ 26.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.5

 • Döküman Bölümüne , Kimlik Bildirim formu ve İbraname eklendi
 • Geri bildirim ile gönderilen düzenlemeler yapıldı.

 

+ 15.01.2018 Ver:1.0.0.4

 • Kurulum Hatası Giderildi
 • Güncellemede oluşan hata giderildi
 • Bazı sistem hataları düzeltildi

+ 14.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.3

 • Kurulum Sırasında Oluşan hatalar giderildi
 • Pencere optimizasyonu yapıldı
 • Gelen Geri Bildirimler doğrultusunda düzeltmeler yapıldı.

+ 10.12.2017 Ver:2.0.0.5

 • 299 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne istinaden  Net Maaşın 1404,06TL altına düşmesinden kaynaklı Güncelleme
 • Bazı sistem düzenlemeleri.

+ 10.12.2017 Sanda Kamu Ver:1.0.1.6

 • Hakediş Raporları Yazdırma  kısımında düzenlemeler yapıldı( Bazı yatay olması gereken belegeler dikey yazdırılıyordu)
 • Personel kopyalama sırasında meydana gelen hata giderildi.
 • 299 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne istinaden  Net Maaşın 1404,06TL altına düşmesinden kaynaklı Güncelleme

+ 25.11.2017 Sanda Personel Ver:1.0.0.2

Geri Bildirimlerinizden Dolayı Teşekkür ederiz.

 • Personel Kaydı Yapılırken Proje başlama hatası giderildi.
 • Bazı Sistemsel hatalar giderildi.

+ 05.11.2017 Sanda Kamu Ver:1.0.1.5

Yeni Güncelleme İçeriği;

 • Puantaj Resmi Tatiller Otomatik olarak Tanımlanıyor. Resmi Tatillerde çalışan personeller otomatik olarak mesai tablosuna ekleniyor.
 • Fazla Mesai girişi Kısmında Resmi tatil girişleri için artık Gün olarak girilebilecek alan eklendi.
 • Personel Dökümanları Sayfası Daha pratik hale getirildi.
 • Hakediş Raporları kısmında düzenlemeler sayesinde  döküm almak daha pratik hale getirildi.
 • Güncelleme ve Aktivasyon ile ilgili bölümlerde iyileştirmeler yapıldı.

+ 23.10.2017 Ver:2.0.0.2

 • Para formatı giriş alanları optimize edildi
 • Bazı pencerelerin durumları optimize edildi
 • Geri Bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.

+ 10.10.2017 Ver:2.0.0.1(Sunucu)

 • Yeni Sunucu Versiyonu
 • Güncelleme ile ilgili bölümler geliştirildi
 • Bazı kritik hatalar giderildi

+ 22.08.2017 Ver:1.2.3.01

 • Personel Özlük Dökümanlarina Firma Logosu yerlestirildi
 • Is Basvuru Takip Sistemi Eklendi( Basvurularinizin içerisinde istediginiz kritere uygun sonuçlar alinabilmektedir)
 • Özlük Dökümanlarinin Pdf ve Word belgesi olarak kaydedebilme özelligi eklendi.
 • 01687 Sayili Kanun Eklendi.
 • SGK onay bekleyen Rapor kontrol sistemindeki düzeltmeler yapildi.

+ 09.08.2017 Sanda Kamu Ver:1.0.1.42

 • Geri bildirim ile gelen hatalar giderildi
 • Yillik izin tablosuna  kalan mesai saatleri eklendi
 • Performans düzeltmeleri yapildi.

+ 04.08.2017 Sanda Kamu Ver:1.0.1.4

 • Personel Kartinda Puantajda girilmis Tüm izinleri Göstermek için bölüm eklendi
 • Hakedis Raporlarinda bazi hatali gosterimler düzeltildi.

+ 31.07.2017 Sanda Kamu Ver:1.0.1.3

 • Hakedis Raporlarindaki Worda cevirme hatasi giderildi.
 • Puantaji Tümünü Doldur ve Tümünü Sil yapilirken meydana gelen gecikme en aza indirildi.
 • Bazi Performans iyilestirmeleri yapildi
 • Hata Gönderme Sistemi Güncellendi.
 • 15 Temmuz Resmi Tatili Eklendi.
 • Hata Düzeltmeleri Yapildi.

 

-->