Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 16.07.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.2.1

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* SGK Rapor Kontrol sisteminde WEB-Vizite servisine geçiş yapıldı.(Program tarafından onayalmalar sadece websgk sisteminden gelen raporlar için geçerli olacaktır. Diğer Raporları manuel olarak onaylayabilirsiniz.)
* SGK dan alınan Raporlar için yazıcı çıkıtsı alınabilme özelliği eklendi.
* İzin istek formu ve Devamsızlık tutanağına  Kayıt numarası alanı eklendi.
* Banka Maaş Listeleri oluştururken personel iban numarasına göre banka filitrelemesi yapılarak excel tabloların oluşturulması sağlandı. Örn. Yapı Kredi bankası maaş listesi için sadece Yapı Kredi bankasına ait ibana sahip olan personeller listeye aktarılıcak.
* 15510 Sayılı kanun eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*İş Kazası giriş ekranındaki kaza tarihi giriş sırasında meydana gelen hata düzeltildi.
*Devamsızlık Tutanağındaki saat alanlarının yanlış gelme sorunu düzeltildi.
* Genç ve Çocuk işçiler için yıllık izin hakkedilen gün 20 olacak çekilde düzenleme yapıldı.

-->