Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 29.09.2023 Sanda Muhasebe Ver:1.0.0.6

* Araç Takip bölümü için geliştirmeler yapıldı.
* Personel Kopyalama bölümünde Personel izinleri ve dosyaları gibi bilgilerinde kopyalanması özelliği eklendi.
* İş Kazaları ve Rapor Kontrol kısımları aynı ekrana taşındı.
* Personel Modülündeki kısayol menüleri güncellendi.
* İşveren Sistemine girmeme sorunu düzeltildi.
* Windows 7 desteği için Framework 4.7.2 sistemine geçildi.
 

 

 

 

+ 29.07.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.0.2.3

* Asgari ücretli personel bordro yazdırma sayfasında eski brüt ücretin gösterilme sorunu düzeltildi.

 

+ 20.07.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.2.3

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*SGK Sorgulaması İş kazaları listesinden mükerrer kaydetme durumu düzeltildi.

+ 20.07.2023 Sanda Muhasebe Ver:1.0.0.5

* Windows Fremework 4.8.1  versiyonu geçiş yapıldı. Sisteminizde yüklü değilse indirip yüklemeniz gerekmektedir.
* İşten ayrılan personel listesi eklendi.
* Personel Cari Hesap modülü için iyileştirmeler yapıldı.
* Personel Ücret pusulası basit olarak sayfa tasarlandı.
* Personel İzin Formlarında talip numarası alanı eklendi.
* Raporlardaki Resimlerin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Hesap Makinesi eklendi(ana ekran hızlı işlemlerde)
* Döziv Kurları ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Cari Hesap Ekstresi  alt toplamlar  eklendi.
* Günlük ve Tarih aralığında Banka ve kasadan yapılan işlemlerere göre sıralama özelliği getilridi.
* E-Fatura,E-Arşiv ve E-İsraliye modülleri için EDM Entegrasyon işlemi tamamlandı.
* Bazı Sistem Persofmans düzeltmeleri yapıldı.

 

+ 16.07.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.2.1

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* SGK Rapor Kontrol sisteminde WEB-Vizite servisine geçiş yapıldı.(Program tarafından onayalmalar sadece websgk sisteminden gelen raporlar için geçerli olacaktır. Diğer Raporları manuel olarak onaylayabilirsiniz.)
* SGK dan alınan Raporlar için yazıcı çıkıtsı alınabilme özelliği eklendi.
* İzin istek formu ve Devamsızlık tutanağına  Kayıt numarası alanı eklendi.
* Banka Maaş Listeleri oluştururken personel iban numarasına göre banka filitrelemesi yapılarak excel tabloların oluşturulması sağlandı. Örn. Yapı Kredi bankası maaş listesi için sadece Yapı Kredi bankasına ait ibana sahip olan personeller listeye aktarılıcak.
* 15510 Sayılı kanun eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*İş Kazası giriş ekranındaki kaza tarihi giriş sırasında meydana gelen hata düzeltildi.
*Devamsızlık Tutanağındaki saat alanlarının yanlış gelme sorunu düzeltildi.
* Genç ve Çocuk işçiler için yıllık izin hakkedilen gün 20 olacak çekilde düzenleme yapıldı.

+ 26.02.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.10

ÖNEMLİ DUYURU:BU GÜNCELLEME VERİTABANI DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMAKTADIR. BU GÜNCELLEMEDE ÖNCELİKLE ANA BİLGİSAYARIN GÜNCELLENMESİ VE ARDINDAN PROGRAMA GİRİŞ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU İŞLEMDEN SONRA  İSTEMCİ BİLGİSAYARLAR ÜZERİNDEN GÜNCELLENMELİDİR.
Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* Excelden puantaj aktarma seçenekelerine şube bazlı tercih yapılabilme özelliği eklendi
* Personel Kopyalarken tüm izinlerinde kopyalanabilmesi için seçenek eklendi.
* Allianz Sigorta BES tahsilat ve hesap açma dosyaları programa dahil edildi.
* Puantaj izin giriş alanına Mazeret izin türleri tanımlama ve bu izin türlerinin tekrarlanması durumunda uyarı sistemi getirildi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*Saatlik Ücretsiz ve Ücretli izinlerin izin formunda saat göstermeme sorunu düzeltildi.
*Puantaj çizelgesinin yazdırma ekranındaki pdf aktarma ve excele aktarma ile ilgili sorunlar düzeltildi.

 

+ 12.10.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.9

*Performans bölümü ile ilgili geliştirme yapıldı.
*Program modüler yapısı ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
*Bordro Ekranında Asgari ücretin kamulatif vergi matrahı alanı eklendi.
*SGK Rapor sorgulama ekranında SGK sayfalarından kaynaklı duraksamalar için düzenleme yapıldı.
NOT: Bu güncellemede öncelikle anabilgisayarın güncellemesi yapıldıktan sonra programı bir sefer Ana Bilgisayar üzerinden çalıştırılması gerekmektedir.

 

+ 01.09.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.8

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* SGK Çıkış Kodları güncellendi

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*Net Günlük maaş alan personellerin netten bürüte maaş hesaplama hatası sorunu düzeltildi.

+ 19.08.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.7

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* Personel Ekranındaki listeye Anne Adı ve Baba Adı alanları eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:

* Puantaj izin girişi kısmında 2 resmi tatil arası yıllıkizinin hatalı toplam izin sayısı düzeltildi.
* SGK dan personel verilerini aktarırken işten çıkış kodunun gelmeme sorunu düzeltildi.
* Bordro Sair Kesintilerde bazı durumlarda sairk kesintiyi bordro hesabında iki kere göstermesi sorunu düzeltildi.
* Net Ücret maaş hesaplamalarında, vergi dilimine girildiğinde brtün fazla  hesaplanması sorunu düzeltildi. 

+ 17.07.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.6

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* 2022  ikinci dönem Asgari Ücret artışı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. (Ana makine üzerinden Ayarlar Ekranı Genel Tanımlamalardan Verileri internetten güncelle düğmersine basarak yasal verilerinizi güncelleyebilirsiniz.)
* MASGSM  SMS sağlayıcı oparetör bağlantısı güncellendi.
* Fazla Mesai saat giriş alanı virgülden sonra 4 rakam girişi alanı güncellendi
* Personel Kartındaki izin sekmesindeki izin listesinin excel'e aktarma özelliği eklendi.
* Puantaj İzin türü seçeneklerine Ücretli Saatlik İzin seçeneği eklendi.
* Saatlik Bordro Ekranında Eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni giriş alanları tanımlandı.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
* Vardiyalı Puantajda ücretli izinlerin renklendirilmeme sorunu düzeltildi
* SGK matrahının farklı olması durumunda BES kesintilerinin brut ücret hesaplaması sorunu düzeltildi.( SGK istisnası olan ek ödemeler için fark olabiliyordu)
* Şube tanımlamlarındaki Fazla mesai3 oranının bordroya eklenmeme sorunu düzeltildi
* Kesintilerde Kesinti türü diğer seçilmesi durumunda bordrodan kesilmemesi sorunu düzeltildi.
* BES Excel dosylarını aktarırıken meydana gelen hata düzeldilti.
* Yıllık izin girişi kısmında arife gününü izin durumu işleme almama sorunu düzeltildi.

+ 07.05.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.5

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
*İşkur sitesine giriş ekranında otomatik firma seçim iptal edildi. 
*Personel Kartındaki İcra listesinin excel'e aktarma özelliği eklendi
*İcra detay raporu yazdırma özelliği eklendi.
*Hes Kodu Sorgulama İşlemleri programdan kaldırılmıştır.
*Saatlik Ücret Pusulasında Bordro saat bilgileri eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
* Mesai giriş ekranında gün olarak girildiğinde meyadana gelen hata düzeltildi.
* İzin formu düzenlerken toplam gün sayısının yanlış gösterilme sorunu düzeltildi.
* Bordro Hesaplamasında işveren maliyeti yanlış gösterimi düzeltildi.
* Sendika kesintisi olan icralık personellerden önce sendika kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar için icra kesintisi yapılması sağlandı.
* Ücret Pusulasında Fazla Mesai 3 alanı  eklendi.
* Rapor Ekranında İmza çizelgesi seçeneğinde ilk seçili şubenin listelenmesi sorunu düzeltildi.
* Raporlar Ekranında Çarşaf bordroda 30 personelden fazla olan personellerde raporda gösterilmeme sorunu düzeltildi.

Sonraki Güncellemlerde Yapılacaklar:
*Muhtasar Beyanname XML oluşturma ile ilgili Geliştirme çalışmalarına başlanacak.
*Personel Maaş ödeme durumlarının takip edilebilmesi için modül eklenecek.
*E-posta Gönderimleri için geliştirme yapılıcak
*Yerel Ağdaki İstemci Bilgisayarlardan ip adresi girmeden ana bilgisayara otomatik bağlantı yapma özelliği eklenecek.
*Windows Güvenlik Duvarı port açma izinleri Program içinde ayarlanabilecek

+ 15.04.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.4

Yenilikler:
* Toplu nakil işleminde icra bakiyelerinin aktarılması sağlandı.

Düzeltmeler:

* Yüksek brütlü maaş rakamları için Sigorta matrahının tavan ücret üzerinden hesaplanmama sorunu düzeltildi.
* Vergi dilimine girimesi durumunda net ek ödemenin Brüte farklı çevirlme sorunu düzeltildi.
* Rapor Ekranındaki Çarşaf bordro dökümünde 2. sayfanın gelmeme sorunu düzeltildi.
* Yeni Vergi sisteminde Net ücret alan personellerin kıdem tazminatı hesabında brüte çevirme sorunu düzeltildi.
* Personel Dökümanlarında ibraname oluşturuken meydana gelen hata düzeltildi.
* Puantaj izin girişinde saatlik izin girişi kısmında tarih hatası düzeltildi.
* Excelden aktarılan yıllık izinlerde, Yıllık izin listesindeki bazı izin toplamlarının yanlış gösterilmesi sorunu giderildi.

 

+ 13.04.2022 Sanda Muhasebe Ver:1.0.0.4

Yenilikler:
* E-Fatura  işlemleri için Entegratör firma olarka EDM enttegrasyon işlemlerine başlandı.
* Program stabilizasyon işlemleri  yapıldı.( Hata ayıklama işlemleri)
* İşkur sayfasına bağlantı yapıldı.
* E-Fatura,E-Arşiv ve E-Smm modülleri testleri başarılı bir şekilde tamamlandı.
* Yerel Ağdan otomatik ana makine tespit etme sistemi geliştirildi.
* Güvenlik duvarında ilgili portların açılması için ayarlara seçenekler eklendi.
* Cari Tahsilat ve Ödeme Takip sistemi eklendi.
* Çek-Senet modülü değiştirildi.
* Dövizli işlemler için geliştirmeler yapıldı.
 

 

 

+ 10.04.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.3

Yenilikler:
* Toplu Ek Ödeme Giriş Ekranı Eklendi(Personel ekranı Toplu İşlemler Menüsü)
* Toplu Kesinti Giriş alanı Eklendi.
* İcra Listesini excele aktarırken Kalan icra tutarının gösterilmesi sağlandı.
* Excelden Veri aktarma seçeneklerine, Önceki kullanılan Yıllık izin seçeneği eklendi.
* Perfmans Değerlendirme bölümünde puanlama sisteminde değişiklik yapıldı.
* Serbest Zamanlı Mesai çalışma takip bölümü eklendi( Verilen mesailerin sonradan izin olarak kullanılabilme özelliği eklendi)
* Jandarma Kimlik Bildirimi için Personel kartına seçenek eklendi.
* Aylık İşgücü Çizelgesi Raporlar Ekranından alınarak Personel-> E-İşlemler menüsüne taşındı.
* Aylık İşgücü Çizelgesinin XML olarak İşkur'a gönderilmesi özelliği eklendi.
* Toplu Nakil yapılabilme ekranı eklendi- Personel->Toplu İşlemler menüsünde
* Toplu SGK Giriş ve Çıkış gönderebilme özelliği eklendi - Personel->E-İşlemler menüsünde
* İşkur Sayfasına Bağlantı Ekranı eklendi-Personeller->E-işlemler menüsünde( İşkur bilgilerini Firma kartından girilmektedir.)
* Aylık İşgücü Çizelgesi Raporlardan E-İşlemler menüsüne taşındı, 
* İzin istek formunda Yıllık izin bilgisinin gizlenmesi özelliği eklendi( izin formu yazdırma ekranında )
* Personel Kopyalama Seçeneklerine Yıllık izinlerinde kopyalanabilme seçeneği getirildi.
* Personel İcra Bilgilerinin yazdırma formu eklendi.
* Persoenl İcra listesinin excele aktarbilme özelliği eklendi.
Düzeltmeler:
* Excelden Puantaj aktarırken FM3 alanın aktarılmama sorunu düzeltildi.
* Bordro FM3 Hesaplama sorunu düzeltildi.
* Excelden Puantaj aktarma sırasında yıllık izinlerin parçalı bir şekilde aktarma sorunu düzeltildi.
* Excelden Puantaj aktarmada vardiyalı pauntajda devamsızlık izni oluşturma sorunu düzeltildi.
* Raporlar ekranındaki şube seçimindeki sorunlar düzeltildi.

 

+ 18.02.2022 Sanda İşletme Ver:1.0.2.6

 • Yeni Asgari ücret maaş hesaplama sisteminde güncelleme yapıldı

+ 04.02.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.2

Düzeltmeler:
* Yeni Bordro Sisteminde İşçi kesintilerinde eksi duruma düşme sorunu düzeltildi.
* Ücret Pusulalarında eski asgari ücret rakamının gözükme sorunu düzeltildi.
* Günlük Yemek bedeli  sgk istisnası bordro hesabına dahil edildi.
* Bordro silince otomatik eklenen ek ödeme ve kesintilerinde silinmesi sağlandı.
* Günlük İmza çizelgesinde vardiyalı puantajda gelmediği günlerin giriş çıkış saatlerinin gözükme sorunu düzeltildi.

 

+ 21.01.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.1

Yenilikler:
*Puantaj İzin ekranında kayıt yapan kullanıcı ve kayıt tarihi alanları eklendi.
* Personel Nakil işleminde personel dosyaları ve yıllık izin bilgilerininde aktarımı için seçenek eklendi.
* Halk Bankası Maaş Dosyası eklendi.
* Ek Ödeme Seçenklerine Günlük Ücret seçeneğine göre  tanımlama yapıldı.
* 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamı ve 319 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Taslağına göre Ücretten vergi istisnaları için düzenleme yapıldı.
* AGİ hesaplamaları 2022 yılından sonraki dönemler için bordro hesaplamalarından kaldırıldı. 2021 yılı ve öncesi için AGİ hesaplamları dikkate alarak bordro yapılabilecektir.
* Personel Zimmet kısmında tutar alanı eklendi.
* Nakil İşlemlerinde personele ait diğer verilerinde aktarılması sağlandı.
* Performans İyiliştirmeleri yapıldı


Düzeltmeler:
* Ücret Pusulası 2.sayfaya taşma sorunu giderildi.
* Şube Mesai oranları veri tipi kesirli sayı olacak şekilde değiştirildi.
* Muvafakat icralarının kesintin başlama döneminde kesilmeme sorunu düzeltildi.
* Excel İcra listesinde bazı icra bilgilerinin aktrılmama sorunu düzeltildi.
* Devamsızlık Tutanağında  Vardiya başlama-bitiş saati alanı, tutanak düzenleme tarihi alanı ve şube adresi alanları  düzeltildi.

+ 07.11.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.10

UYARI: Bu Güncelleme için  öncelikle Anabilgisayarın güncellenmesi ve tekrar aktivasyon yapılması gerekmektedir.
GÜNCELLEME ÖNCESİ MUTLAKA YEDEKELEME YAPMANIZI ÖNERİRİZ.
Yenilikler:
Personel ekranında tüm şubelerdeki personellerin aynı ekranda gösterme özelliği eklendi.
* Gelen icraların personele tebliğ edilmesi ile ilgili yazı eklendi.
* Ayarlar ekranında tanımlamalar sekmesinde giden e-posta tanımlamaları alanı eklendi.
* Personel bordrolarının e-posta olarak gönderilmesi sağlandı
* Personel toplu maaş güncellemede, net maaş ve çalışma tipininde değiştirilmesi alanları eklendi.
* İbranameye rakamların dolu olarak gelmesi ayarlandı.
* Dökümanlara döküman numarası alanları eklendi bu kalite dökümanları numaralarının değiştirilebilir olması sağlandı. (Personel dökümanlar ekranından düzenlenebilir.)
* Windows 11 için aktivasyon sisteminde değişiklik yapıldı. Bu özellik tekrar aktivasyon yapmanızı gerektirebilir.
* SGK onay bekleyen raporlara  tüm raporları onaylama seçeneği eklendi.
* Taksitli avans girişi ekranına avans formu raporu eklendi.
* İcra kesinti seçeneklerine muvafakat icra kesintisi eklendi
* Toplu sendika bilgilerini güncelleme ekranı eklendi.
* Personel listesinde tüm şube personellerinin gösterebilme seçeneği eklendi.
* Puantaj tablosunun excelden içeri aktarma özelliği getirildi.

Düzeltmeler:
* SGK Ttşviklerinin sorgulama hatası düzeltildi.
* 18 yaş altı personellerin yıllık izin hakkı 20 gün olacak şekilde hesaplanması sağlandı

+ 05.09.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.9

Yenilikler:
* Puantaj İzin formlarının toplu olarak alabilme özelliği eklendi( Puantaj Ekranı Raporlar Menüsü)
* Raporlar ekranı Personel listesinde Tüm şubeler seçili olduğu zaman personeller tek tablo içinde gösterilmesi sağlandı.
* İş Kazaları Listesinde Silme özelliği eklendi
* İş Kazası Ekranında, İş kazası forrmu yazdırma ekranı eklendi.
* Puantaj Üzerinde Kısa Çalışma ve Pandemi seçenekleri manuel olarak girilebilme özelliği eklendi.
* İş Başvuruları Excelden içeri aktarma özelliği eklendi.
* Personel Kartındaki Yıllık İzin Cetvelinin Yazdırma özelliği eklendi.
* Covid19 Aşı Takibi için Özellik Eklendi( Personel Kartında Diğer sekmesinde giriş yapılarak Raporlar ekranında rapor alınabiliyor.)
* Personel Kartında Pasaport bilgileri girebilme alanı eklendi.

Düzeltmeler:

* Raporlar Ekranı Kimlik bildirim formundaki sayfaya sığmama sorunu düzeltildi.
* Puantaj ekranında personel kartını bilgileri değişince puantajdan güncelleme sorunu giderildi.
* Puantaj ekranında iyleştirmeler yapıldı.
* Parçabaşı puantaj ekranında mesai ile yapılan parçaların adedi genel toplama eklendi.
* Kullanıcı ayarlarında şube yetkilendirmeme sorunu düzeltildi.
* Sendika Üyleik Tarihi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* Personel Kartı 2.adres alanı kaydetmeme sorunu düzeltildi.
* İş Kazası şahit ekleme kısmındaki hata giderildi.
* Personel kopyalamada işten çıkış tarihininn kopyalanması engellendi.
* Tazminat Hesaplama Ekranındaki, Çalışma süresi alanı hesaplaması sorunu düzeldi.

+ 16.06.2021 Sanda Muhasebe Ver:1.0.0.3

Yenilikler.
* Puantaj ekranında, tablonun sağ tarafına toplam bayram günü alanı eklendi.
* İş kazalarının siliebilme özelliği eklendi.
* Bordo kilitleme özelliği değiştirildi.
* Bordro listesinde ek ödemelerin net olarak gösterilmesi sağlandı.
* Ayarlar ekranında  genel tanımlarda  SGK tavan ücretin değiştirilebilme özelliği eklendi.

 

+ 11.04.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.8

Yenilikler:
* SGK Çıkış Kodu 29  Kaldırıldı.
* Yeni SGK Çıkış Koldarı eklendi.
* BES Kesintisi için oran ve sabit tutar girilebilme özelliği eklendi.

Düzeltmeler:
* Dönemsel Bordro bazı dönemleri göstermeme sorunu düzeltildi.
* Parça Başı bordro eksik parçanın bordrodan kesilmeme sorını düzeltildi.
* SGK Syfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı

 

+ 08.03.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.7

Yenilikler:
* Personel Kartındaki gönderilen SMS lerin silinebilme özelliği eklendi;
* Puantaj Eksik Saatlerin ücretten kesilmemesi için seçenek eklendi.
* Aylık İcra Ödemelerinin Listesi Excele aktarma özelliği eklendi(Bordro ekranı-Raporlar Menüsünde)
* Sendikalı İşçiler için Yıllık izinlerine ilave edilecek gün sayıları Şube bilgilerine eklendi.
* Ek Ödemeler SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Avans Kesintilerinden SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Bordro ve Puantaj ekranında Önceki Ay ve Sonraki Ay Düğmeleri eklendi
* Personel İcra dosyaları için Belge Eklenebilme özelliği getirildi.


Düzeltmeler:
* İzin formlarını yazdırıken meydana gelen hata düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları sorgulama ekranında  iş kazaları tespit edilememe sorunu düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları SGK sayfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenleme yapıldı
* SGK İş Kazaları sayfası linklerin değişmesi ile ilgili düzeneleme yapıldı.
* Puantaj ve Bordro ekranlarında  şube değiştiğinde departmanların gelmeme olayı düzeltildi.
* Günlük İmza Çizelgesi bazı personellerin gösterilmeme sorunu düzeltildi
* Dökümanlarda bulunan İşçi sözleşmelerinde  Ücret  bölümünde çalışma tipi seçeneği gösterimi sağlandı.
* AGİ formu boş yazdırıldığında Bekar seçeneğinin gelmesi sorunu düzeltildi.

+ 22.02.2021 Sanda Muhasebe Ver:1.0.0.2

 • SGK Sorgulama Sayfalarındaki sorun düzeltildi.
 • İstemci  bilgisayarlardan güncelleme yapılmas ile iglii düzenleme yapıldı
   

+ 07.02.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.6

Yenilikler:
* Personel kartında Disiplin Sorşturma ve Cezalar bölümü eklendi 
* Personel telefon numaralarının SMS ile doğrulanması sistemi eklendi. 
* Günlük İmza çizelgesine departman ismi gösterilmesi eklendi.
* Excelden veri aktarma seçeneklerine Brüt ve Net maaş tanımlaması eklendi.
* Puantaj tablosunu Excele aktarırken Renkli olarak aktarma özelliği getirildi.
* Varsayılan Firma seçebilme özelliği eklendi( Bölümlere girişte otomatik olarak varsayılan firma seçilmekte)
* Otomatik işgörmezlik sonucunda tespit edilen raporların kayıt esnasında puantaja işlenebilmesi sağlandı.
* Mesai giriş ekranında gün olarak giriş kısmı eklendi.
* icra cevap yazısına daha önceki kesilen icraların eklensimi seçeneği getirildi.
* Personel Kartına BES Sonlandırma tarihi alanı eklendi( Toplu BES değiştirme işleminde Bu tarih girildiğinde ilgili personel için işlem yapılmayacaktır)
* Personel kartında ikinci adres alanı eklendi.
* Personel Kopyalamada , varsa personel dosyalarının kopyalanması için özellik eklendi.
* Parça başı Puantajda Eksik parça girişi için Mesai giriş ekranına alan eklendi.
* Personel Dökümanlarına Geçci Görevlendirme Belgesi Eklendi.
* Rapor Ekranındaki Raporların Excele Aktarılması için Özellik Eklendi.


Düzenlemeler:
* Bordro ekranında şube değiştirdikten sonra departman gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Bordroda oluşturulmuş  Tazminat ödemelerinin silinmeme sorunu düzeltildi.
* Avans Talep Formundaki Firma ve Personel bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
* Eğitim Sertifikası yazdırırken meydana gelen hata düzeltildi.
* Bazı SGK Raporlarını onaylamama sorunu düzeltildi.
* Yetkilendirmeler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
* Ücret pusulası alt açıklamada banka hesap gözükmesi için düzenleme yapıld.
* Bordro Yetkisi verilmeyen kullanıcının maaş ile ilgili alanları görememsi için düzenleme yapıldı.

 

+ 22.01.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.5

*Personel Dosyası gönderildikten sonra Dosya listesinin yenilenmeme sorunu düzeltildi(Sunucu Güncellemesi gerekemektedir.)
*Personel dosyalarına  XML  dosyalarınında aktarılması için düzenleme yapıldı.
*Personel Kartı izinler sekmesine yıllık izin cetveli eklendi
*50 Yaş ve üstü yıllık izin yaş hesaplama kısmında düzeltmeler yapıldı.
*Puantajda Dini Bayram günleri tespiti ile ilgili düzenleme yapıldı.
*Doğum günü SMS gönderimleri için düzeltme yapıldı.
*Yıllık izin sms gönderim mesajı düzeltme yapıldı.
*Raporlar Ekranında SMS Gönderim raporları sayfası eklendi.
*İş Kazalarının Otomatik ve manuel olarak tespit edebilmek için sorgulama özelliği getirildi.(Bazı İş kazalarının personel 
tarafından işverene bildirmemesi ile ilgili meydana gelen İdari para cezalarının önünde geçebilecek bir özelliktir.)
*Kanun numaralarına "17256" ve "27256" Teşvikleri Eklendi.
*Ana Ekranda  Yukarıdaki Araç Kutusunda Hızlı İşlemler menüsü eklendi.
*Toplu mesai giriş ekranındaki virgül sorunu düzeltildi.
*BES Excel tahsilat dosyalarının oluşturulması ile ilgili düzenleme yapıldı.
*Otomatik Güncelleme ile ilgili düzenlemeler yapıldı.(Program içinden güncelleme özelliği eklendi)
*Toplu SMS gönderiminde Yıllık izinlerinde toplu gönderimi için düzenleme yapıldı.
*Toplu SMS gönderimi için düzenleme yapıldı

+ 03.01.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.4

*Parça Başı çalışma türü özelliği ekendi( Puantaj ve Bordro hesabında Parça Başı seçeneği getirildi.)
*HES Kodu sorgulama özelliği eklendi.(Personel Kartına HES Kodu giriş alanı eklendi.)
*SMS Gönderme özelliği eklendi
*Doğum günlerini otomatik sms ile gönderme özelliği eklendi.
*Sunucu tarafından otomatik yedekleme özelliği getirildi
*Ayarlar yedekler listesi, Yedeklenen klasördeki yedek dosyalarına göre gösterim yapıldı.
*Personel Kartında Notlar kısmına gönderilen SMS listesi eklendi.
*Raporlar Kısmında İzin Listesi güncellendi
*Aylık İşgücü çizelgesi revize edildi
*Aylık imza çizelgesi haftalık izin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
*Günlük İmza çizelgesi raporu eklendi
*Personel Kartına " Personel Sınıfı" alanı eklendi.
*SGK sayfalarında yapılan güncellemeler için düzeneleme yapıldı.
*Çalışan personel için çalışma belgesi dökümanı eklendi.
*Personel Döküman Sayfasında Tüm personellere aynı anda rapor alma özelliği eklendi(Sadece bir belge).
*KVKK sözleşmesine SMS gönderimi için işçinin  açık rıza onayı cümlesi eklendi.
*Garanti Bankası maaş tablosu eklendi.
*Ana ekrana Duyurular bölümü eklendi. Güncel duyurular ve Sanda Yazılım bildirimleri yapılacaktır.
*Puantaj ekranında arama özelliği eklendi.
*İşgörmezlik Rapor ekranı düzeneleme yapıldı.Arşiv kayıtlarının da sorgulanması için düzeneleme yapıldı.
*Döküman Yazdırma AGİ Formu yarım yazdırma sorunu düzeltildi.

 

+ 03.12.2020 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.2

*SMS Gönderme özelliği eklendi
*Doğum günlerini otomatik sms gönderme özelliği eklendi.
*Sunucu tarafından otomatik yedekleme özelliği getirildi
*Ayarlar yedekler listesi, Yedeklenen klasördeki yedek dosyalarına göre gösterim yapıldı.
*Personel Kartında Notlar kısmında Gönderilen SMS listesi eklendi.
*Raporlar Kısmında İzin Listesi günclelendi
*Aylık İşgücü çizelgesi revize edildi
*Günlük imza çizelgesi haftalık izin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
*Personel Kartına " Personel Sınıfı" alanı eklendi.
*SGK sayfalarında yapılan güncellemeler nedeniyle , gerekli düzenelemeler yapıldı.
*Çalışan personel için çalışma belgesi dökümanı eklendi.
*Personel Döküman Sayfasında Tüm personellere aynı anda rapor alma özelliği eklendi(Sadece bir belge için geçerli).
*KVKK sözlşemesine SMS gönderimi için işçinin  açık rıza onayı cümlesi eklenmiştir.

 

+ 12.11.2020 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.1

 • Yeni Arayüz Geliştirmesi yapıldı.
 • Personel dosyaları sunucu üzerinde saklanabilmesi için geliştirme yapıldı. Eski dosyalarınıza "Yerel Dosyalar" düğmesine basarak erişebilirsiniz. ( Sunucu güncelleştirmesi gerekiyor).
 • Potansiyel teşvikli personel sorgulama ekranı yapıldı.
 • Raporlar bölümüne personel izin listesi raporu eklendi
 • Yıllık izin istek formuna açıklama kısmına yıllık izin bilgileri eklendi
 • Özelleştirilebilir Ana ekran tasarlandı.(ana ekran simgelerini sürükleyip bırakama taşıma özelliği bulunuyor.)
 • Bilidirm alanının görünümü değiştirildi.
 • .Net Framework 4.7.2 versiyona geçiş yapıldı.
  Not:2.0.0.1 Güncellemesi yapmadan önce veritabanınızı yedeklemenizi öneririz.

+ 09.08.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.7

* Personel Kartı Öğrenim bilgilerine yeni alanlar Eklendi
* Personel Kartına Kan grubu alanı eklendi
* Personel Kartına Notlar sekmesi eklendi
* Yarım Yıllık izini tanımlama için özellik eklendi.
* Arife günleri için yarım gün yıllık izin tanımı için alan eklendi.
* SGK işten Çıkış kodları güncellendi.
* Personel dosyalarının Ağ üzerindeki tüm bilgisayarlardan görülebilmesi için özellik eklendi ( Ayarlar-Tanımlar sekmesinde Paylaşıma açık klasör tercihi için alan tanımı yapıldı)

 

 

+ 12.05.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.6

 • SGK sayfalarındaki bazı değişikliklerden kaynaklanan sorun için düzenleme yapıldı
 • Firma değişikliğinde personel dökümanlarında hatalı firma gösterimi sorunu düzeltildi.
 • Tekli Bordro gösterme sayfasında klavyeden izin giriş kısımları iptal edildi. izin girişleri sadece izin tablosundan girilecek şekilde düzenlendi
 • Otomatik eksik gün nedeni tespiti için düzenleme yapıldı.

+ 03.05.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.5

 • 28. Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.) eksik gün nedeni eklendi
 • 29. Pandemi Ücretsiz İzin Ve Diğer Nedenler- eksik gün nedeni eklendi
 • Puantaja Kısa Çalışma Ödeneği Kodu Eklendi (K-Kısa Çalışma Ödeneği)
 • Pandemi eksik gün için puantajda düzenleme yapıldı (P- Pandemi eksik gün nedeni)
 • Pandemi Ücretsiz izin günü SGK bildirimi otomatik olarak SGK ya gönderilmesi işlemi için düzeneleme yapıldı (Bordro listesi- Bordro İşlemleri menüsü altında)
 • Bazı SGK sitelerinde İnternet Explorer 11 desteği için özellik eklendi (Ayarlar Genel tanımlarda tercih edilebilir)
 • Puantaj İzin girişi kısmında Pandemi Ücretsiz izin alanı eklendi

+ 15.04.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.4

 • SGK İşgörmezlik sayfalarında yapılan değişikliğe istinaden düzenlemeler yapıldı.
 • NNHayat Bes dosylarının oluşturulmasındaki hata düzeltildi.
 • Fazla çalışma mufakatnamesi güncellendi.
 • Performans ve Kararlılık düzeltmeleri yapıldı.

+ 03.04.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.4.3

*Hata Düzeltmeleri yapıldı.

+ 20.03.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.0.4.2

*NN Hayat Emeklilik bes listesini oluşturduğunda personel isimleri gelmemesi sorunu düzeltildi
*Bordroda kıdem tazminatı ve ihabar tazminatı eklenme özelliği getirildi
*Bordro sayafası Genel toplamlar kısmının ekrana sığmama sorunu düzenlendi
*Bordro Eködeme çarpan sayı hesaplama sorunu düzeltildi.

+ 05.03.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.9

 • Ana Listede İşe giriş tarihine göre sıralama özelliği eklendi
 • Geri bildirim gönderilirken meydana gelen hata giderildi
 • Sağlık Raporu   bitiş tarihi uyarı sistemi eklendi(Personel kartı diğer sekmesinde)
 • İSG Eğitim bitiş tarihi uyarı sistemi eklendi(Personel kartı diğer sekmesinde)
 • İSG eğitim bitiş tarihi ve Sağlık Raporu Bitiş tarihi Ana listeye eklendi.
 • SGK E-Bildirge V2  ile Bildirge gönderme özelliği eklendi.
 • SGK Sayfalarındaki güncelleme ile alakalı meydana gelen hatalar için düzenleme yapıldı.

+ 16.02.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.8

* Kıdem tazminatı bordrosu yazdırma hatası gideridi
* Agi dahil Net  maaş için Mesai hesaplaması düzenlendi
* Bordro yazdırma sorunu düzeltildi
* SGK sayfalarının giriş sorunu düzeltildi.
* NN Hayat Emeklilik Bes Tahsilat ve Hesap açılış dosyayı eklendi.
* Genç işçi bordro hesaplaması düzenlendi
* Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı raporlarındaki firma gözükmeme hatası giderildi
* Özel dökümanlar gösterilme hatası giderildi
*  Persoenl Listesine Sağ tık menüsüne SGK işten ayrılış bildirgesi menüsü eklendi.

 

+ 04.02.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.7

 • DateTime Hatası giderildi
 • Özel Belge word dosyası düzenleme menüsü eklendi.
 • Şube için tüm personeller ücret pusulaları çıktısı için özellik eklendi(Bordro sayfasında->Bordro İşlmeleri)
 • 1.1.3.7=>KVKK Envanter tablosu hazırlama bölümü eklnedi (Geliştirilme aşamasında, Kvkk ile ilgili Geri bildirimlerinizi bekleriz.)

+ 01.02.2020 Sanda Personel Ver:1.0.4.3

 • 2020 şubat ayı içinde meydana gelen Tarih sorgulama hatası giderildi.

+ 16.01.2020 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.5

 • SGK sayfalarında yapılan değişiklikten dolayı, SGK sitesinden personel aktarılma özelliği güncellendi
 • Kişisel Verilerin Koruma Kanunu İşçi Sözleşmesi eklendi
 • Bilgi Güvenliği Taahütnamesi eklendi

+ 07.01.2020 Sanda İşletme Ver:1.0.2.5

 • Personel Dökümanlarının pdf aktarırken resimlerin çıkmama sorunu düzeltildi
 • Araç takip sisteminde uyarı sistemi sorunu düzeltildi.
 • Tarayıcı işlemlerinde meydana gelen hatalar düzeltildi

+ 12.12.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.2

 • Kullanıcı adının unutulması durumunda , kullanıcı bilgilerinin mail adresine gönderebilme özelliği eklendi( Sadece Lisanslı Kullanıcılar için)
 • Rapor Kontorlleri sırasında meydana gelen hata bildirimleri düzeltildi.

+ 04.11.201 Sanda İşletme Ver:1.0.2.4

 • Personel kartında , Aylık, Günlük ve Saatlik çalışma alanları eklendi.
 • Personel kartında, Agi oranının el ile girilebilmesi için alan eklendi.
 • Ana ekranda Toplam maaş alanı eklendi.
 • Asgari ücretin altına düşen personellerin genelge gereği agi tutarına ekleme düzenlemesi getirlidi.
   

+ 29.10.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.3.1

 • PDKS Sisteminden Veri aktarma özelliği eklendi.
 • Vardiya tanımlaması özelliği eklendi.

+ 29.07.2019 Sanda İşletme Ver:1.1.2.3

 • Maaş Hesaplama Türlerine  Günlük Çalışma ve Saatlik Çalışma Eklendi
 • Bes Tahsilat dosyalarına, Avivasa,Metlife ve Garanti emeklilik dosyları eklendi.

+ 27.07.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.1.2.2

* Saatlik izin formu düzenleme özelliği eklendi(Puantaj izin giriş kısımında izin türleri içerisinde ilgili seçenek seçilmesi gerekiyor)
* Akbank Maaş Listesi için excel tablosu şablon dosyası eklendi
* Puantaj Gösteriminde Dini bayram  günleri güncellemesi yapıldı
* Devamsızlık Formu Eklendi( Puantaj İzin girişi alanından kullanılabilir)
* Personel Doğum günlerinde aylık listeleme özelliği eklendi.
* Personel Listesinde, Puantajda ve Bordro Listesinde Departmana Göre filitreleme özelliği eklendi.
* Bildirimlerdeki özel hatırlatmalar saatlik uyarı sistemi özelliği getirilidi.
* Aynı ildeki personel sayısı 50 ve yukarısı olması durumunda otomatik Engelli Personel çalıştırlıma zorunluluğu kontrolü işlevi eklendi.
* Onay Bekleyen  Sağlık Raporlarının günü geldiğinde uyarı sistemi işlevi eklendi
* Nakil yapılan Personel için otomatik SGK bildirimleri işlevi eklendi.
* Personelin dönemsel bordro dökümü alınabilmesi için özellik eklendi(Raporlamalar bölümünde)
* Eğitim sertifikası yazdırıken dikey yazdırma hatası düzeltildi.
* Performans sistemi özelliği eklendi. Firmanıza özel sorular düzenleyerek performans düzenlemeleri yapılabilir. Personel Kartında "Eğtimler ve Performans" Sekmesinden ulaşılabiir.
* Aylık İşgücü Çizelgeleri dökümü alınması için özellik eklendi(Raporlamalar bölümünde)
* Vardiya Planalama sistemi eklendi( vardiya planlarını oluşturup bunları puantaja kaydetme sistemi eklendi)
* BES tahsilat ve Açılış dosyalarına, Avivasa, Garanti, Metlife  firmalarının ilgili excel tabloları eklendi
* Ayın 15 ile 14 arası puantaj sistemi eklendi.
* Puantaj tablosunun saatlik düzende rapor  alabilme özelliği eklendi.
* İşbaşvuru formu dökümü alırken beden ölçüleri ehliyet gibi veriler yanlış raporlanması sorunu düzeltildi.
* Kayıtlı izinlere puantaj ekranında da erişim imkanı özelliği eklendi.
* 20:00-06:00 arası Gece çalışması uyuglaması olan kurumlar için düzenleme yapıldı. Otomatik gece çalışması olarak kaydedilmekte.

 

+ 14.07.2019 Sanda Personel Ver:1.0.4.2

* Sendikalı personellerin ilave yıllık izin gün sayıları için sendika başlama tarihine göre hesaplama yapılması için düzenleme yapıldı.
* Yarım gün yıllık izin işlenebilmesi için düzenleme yapıldı.
* Geri bildirim gönderirken meydana gelen hata düzeltildi.

+ 29.04.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.2.1

 • Araç Takip sistemi eklendi
 • Ekipman Takip sistemi eklendi
 • İş Takip Sistemi Eklendi
 • Bildirim sistemi eklendi
 • Hatırlatma ve Ajanda bölümü eklendi.
 • Takip edilmesi gereken personel belgelerinin(sağlık raporu, iş güvenliği eğitimi v.b.) takip sistemi eklendi( otomatik uyarı sistemi ile zamanı yaklaşan veya geçmiş belgeleri uyarı yapar)

+ 07.04.2019 Sanda Personel Ver:1.0.4.1

 • Saatlik İzin Girişi özelliği eklendi(İzin formu ekranında İzin Türünü Saatlik İzin olarak seçildiğinde Puantaj kaydına eksik çalışma saati eklenmektedir.)
 • Hata Düzeltmeleri yapıldı.

+ 22.02.2019 Sanda Personel Ver:1.0.3.9

 • Dökümanlar bölümüne yeni belge eklendi(İhbar ve Fesih Tebligatı)
 • Otomatik Güncelleme sistemi değiştirildi.
 • Bağış Sistemi Programdan kaldırıldı.
 • Geribildirim ile gelen bazı iyileştirmeler yapıldı.

+ 17.02.2019 GÇB Takip Programı Ver:1.0.0.3

 • GÇB raporunun Pdf olarak eposta eki olarak gönderme özelliği eklendi
 • Manuel Bozdurma bölümünde bozdurulucak tutarların el ile girme özelliği eklendi
 • Dilekçedeki yazım düzeltmeleri yapıldı
 • Bazı İyileştirmeler yapıldı.

+ 15.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.12

 • Sözleşme Yazı Fontları 12 punto olarak ayarlandı.
 • Otomatik yedekleme özelliği eklendi
 • Yasal verilerin internetten güncellenmesi özelliği eklendi
 • İşten olumsuz çıkışı olan personellerin kara listeye eklenme özelliği eklendi
 • Fazla mesai giriş  ekranı puzantaj gününe çift tıklayara açılması özelliği eklendi
 • Fazla mesai günleri puantaj üzerinden renklendirme özelliği eklendi
 • Eksik çalışma saati olan günler kırmızı olarak eklenme özelliği eklendi
 • Mesai hesaplamalarında agi dahil veya hariç özelliği eklendi
 • Personele özel bordro seçenekleri eklendi
 • Geri bildirim ile gönderilen bazı hata düzeltmeleri yapıldı

+ 07.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.11

 • Anadolu Hayat Emeklilik Bes Excel dosyları güncellenedi
 • Agi dahil veya hariç özelliği eklendi
 • Maaş giriş alanına Net toplamdan maaş giriş kısmı eklendi
 • Bordro hesaplamalarında Prim gününe göre veya Çalışma gününe göre iki farklı seçenek eklendi

+ 01.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.10

 • Anadolu Hayat Emeklilik BES tahsilat ve hesap açılışı formatı eklendi
 • Raporların Excele aktarıldıktan sonra hatlı yazı fontu düzeltildi.

+ 06.01.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.8

YENİ EKLENENLER
* Bordro ve Puantaj Kilitleme özelliği eklendi.
* Ana Ekrandaki listeye personel resmi eklendi.
* Personel Kartında Sürücü Belgelerinin girilebilmesi için alan eklendi.
* Personel Dökümanlarına, Devamsılzık Tutanağı ve Noter İhtar yazısı eklendi.

YAPILAN DÜZELTMELER
* Banka maaş listesinde personelin T.C. kimlik numrası ile personelin işe giriş tarihlerinide ekle
* Maaş Genel tablosundaki Bes sütunun yeri değiştirildi.

+ 01.01.2019 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.6

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER:
* Saatlik Bordro özelliği eklendi
 
 
DÜZELTMELER:
* Ana Ekrandaki Personel Listesindeki işten çıkış yapan personellerin çıkış tarihlerinin gösterilmeme sorunu düzeltildi.
* Şubenin arşive kaldırtıktan sonra geri alınmama sorunu düzeltildi.
* Excele Aktarma Hataları Giderildi.
* Yedek alma hatası düzeltildi.
* Ana ekrandaki hatalı versiyon gösterimi düzeltildi.
* Firma Arşivleme özelliği getirilidi( Firma Bilgilerinden Arşiv durumunu güncellenmesi gerekiyor)
 

+ 12.12.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.5

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER:
* Personel dosylarına eklemek için tif formatı desteği eklendi.
* Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması özelliği eklendi(Personel Listesi Sağ tıkla açılan menüde-Hesaplamalar Kontrol ediliyor)
* Puantaj tablosunda imza alanı eklendi
* Personel Zimmet formu yazdırma özelliği eklendi
* Personel Zimme kaydı için yeni alanlar eklendi.
 
DÜZELTMELER:
* İcra takibindeki tarihlerin güncellenmemesi sorunu düzeltildi.
* Agi Dahil net maaşın mesai hesaplama hatası giderildi.
* izin formunda  kaydettikten sonra otomatik kapanmasın.
* Dökümanların pdf çevirme hataları giderildi.

 

 

+ 19.11.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.6

 • Personel Dosyalarının Saklanması için özellik eklendi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı  Hesaplaması için özellik eklendi
 • Ek Ödemeler Rapor dökümü düzenlendi
 • Bordro harici ek ödemelerde ana listede gösterimi için düzenlenme yapıldı

+ 15.11.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.8

YENİ ÖZELLİKLER

* Netten, Brüte ve Brütten Nete maaş hesaplama özelliği eklendi(Personel kartında personel ücretinin altındaki Maaş Hesaplayıcı Düğmesi)
*Geri Bildirimlerde Resim dosyası gönderme özelliği eklendi
*Hata Bildirimlerinde Ekran görüntüsününde eklenmesi için özellik eklendi
*Vardiyalı Puantaj Sistemi Özelliği Eklendi(Şube Bilgilerinden Puantaj Türünün seçilmesi gerekiyor. 7 Farklı Vardiya tanımlaması yapılabilir. Test Aşamasında)
*Departman girişleri Personel kartından yapılması için değişiklik yapıldı.(Departman seçim alanının yanındaki düğmeden departman eklenebilir.)
HATA DÜZELTMELERİ
*Şube Adresinin Gösterilmeme hatası giderildi.
*Güncelleme Sistemindeki hata düzeltmeleri yapıldı(1.0.3.8)

 

 

+ 12.11.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.4

* SGK giriş ve Çıkış durumları Ana listede gösterilmesi için düzenleme yapıldı.
* Asgari Ücretin Altına düşen personeller için 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği düzenleme yapıldı
* Bordro Sayfasında mesai girişi yapılırken meydana gelen hata giderildi.
* Manuel AGİ Oranı Girilmesi için düzenleme yapıldı
* Agi Dahil Net Maaş girişi için düzenleme yapıldı(Personel Kartından  Maaş kısımndaki Hesapalam Türünden seçebilirsiniz)
* Şube İçin Fazla mesai oranları girişi alanı eklendi.
* Personel Kartında  Üniversite bölüm girişi yazılmama hatası giderildi.
* Bordro hesaplamasında  Net Ek ödemenin brüte hatalı çevrilmesi  sorunu düzeltildi.
* Rapor dökümlerindeki hatalar giderildi
* Personel dosyalarını taryıcıdan taratarak arşivlenmesi özelliği getirildi.
* Raporlar bölümünde şube seçimi için düzenelme yapıldı
* Raporlar bölümüne Kıyafet Listesi Eklendi
* Hata bildiriminde ekran görüntüsününde gönderilmesi için düzenleme yapıldı
* Geri bildirim ekranında resim dosyalarınında gönderilmesi için düzenleme yapıldı
* Yeni Kimlik için Alanlar eklendi
* Personel Kartı-Diğer-Yeni Kimlik için resim dosyası ekleme ve tarayıcıdan yükleme özelliği eklendi.
* Personel Dökümanların Boş ve veya dolu  olacak şekilde  seçenek eklendi (Dökümanlar Kısmında  Boş-Dolu Seçeneği)
* İş Kazaları Takip Sistemi Eklendi
* İş Kazalarının SGK sitesine gönderilmesi özelliği eklendi.
* SGK Giriş ve Çıkış Bildirgeleri Dökümü İçin Düzenleme Yapıldı(Personel Kartında İlgili Düğmeler Eklendi)

 

 

 

+ 07.11.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.5

 • Eksik gün bordroda yapılan Agi denkleştirmesi için fazla hesaplanan tutarın elden ödeme kısmında kesilmesi için düzenleme yapıldı.
 • Ana Sayfadaki maaş ödemelerinin toplamlarının gösterimi için alanlar eklendi.

+ 29.10.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.3

 • Avans Formu dökümü hatası giderildi
 • Yedekleme Sistemi Geliştirildi
 • Ayarlardaki Banka bölümünde  banka silme özelliği eklendi.
 • SGK İşlemleri için hata giderildi.
 • Personel Kartındaki Ehliyet bilgisine birden çok ehliyet türü girişi için alan eklendi
 •  İş Başvurularının yazdırılması özelliği getirildi.
 •  İş Başvurusundan Uygun olan personelin Şubeye Yeni personel olarak kaydının yapılması özelliği getirilidi.
 •  Girilen izinlerin tarihlerinin değiştirilmesi sırasında punataja işlenmeme hatası giderildi.
 •  Bordro ekranında devamsızlık günlerinin işilenmemesi hatası giderildi.
 •  Personel Kartındaki  Dosyalar bölümündeki  dosyaların Ön izelemesi için özellik eklendi.
 •  Program şifresini yanlış girdiğinde  meydana gelen veritabanı hatası  giderildi

 

+ 19.10.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.6

 • Avans Formu yazdırma sırasında meydana gelen hata giderildi.
 • Yıllık izin hesaplamalrında bazı sektörlerin  hakkedilen yıllık izinlerine ilave günlerin girilmesi için Şube ayarlarına yeni alanlar eklend.
 • Bazı dökümanların 2. sayfaya taşma hatası için düzenleme yapıldı.
 • Geri bildirimlerle gelen  hata düzeltmeleri yapıldı.

+ 16.10.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.4

 • Ek Ödemelerin maaşa ilave olup olmaması ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Ek Ödeme nakit verildiyse Ödeme Formu çıktısı için ekleme yapıldı.
 • Personel ana listesinde Sütün başıklarına tıklayınca sıralama olması için düzenleme yapıldı.

+ 09.10.2018 Sanda Personel Pro Ver:1.0.0.2

1-Program açılışında meydana gelen hata giderildi.

2-Agi formuna bilgilerin gönderilmemesi hatası düzeltildi.

3-Ayarlar ekranındaki sabit tanımlalardaki virgül gösterimi hatası giderildi.

4-Şube Düzenleme ekranındaki departman bölümü kaldırıldı( Departmanlar personel kartından eklenebiliyor)

5-Personel Kartında Sicil no ve Pdks no alanlarına giriş yapılmama hatası giderildi.

6-Personel Kartından Yeni personel düğmesine basıldığında bazı alanların temizlenmemesi hatası düzeltildi.

7-Meslek Kodu Seçim ekranında otomatik alan girşine odaklanması sağlandı.

8-Yıllık izin tablosundan puantaj izin girişinin tanımlanması sırasındaki hata giderildi.

9-Personel  Listesindeki Cinsiyet alanı göstermeme hatası giderildi.

 

+ 07.10.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.4

 • Personel kartına KKTC  illeri ve ilçeleri eklendi.
 • Yabancı uyruklu çalışanlar için personel kartında yeni alanlar eklendi.
 • Kopyalama sırasında kopyalanmayan veriler için düzeletme yapıldı.
 • Açılışta meydana gelen hata giderildi.

+ 20.09.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.3

 • Önemli Hata Düzeltmeleri yapıldı
 • Ana Sayfaya Filtreleme Seçenekleri Eklendi( belirli tarih aralığında çalışılan personellerin listelenmesi özelliği)
 • Özel Belgeye  Baba adı ve cinsiyeti tanımlamaları yapıldı.
 • Personel kartında avans ve ek ödemeler sayfasında toplamların gösterilmesi sağlandı.
 • Diğer geri bildirimler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Bazı virüs programların uyarı vermesi sorunu için düzenleme yapıldı.

Geri bildiirmleriniz için teşekkürler.

 

+ 16.09.2018 Sanda Personel Ver:1.0.3.2

 • Yıllık izin tablosundaki  kalan izin sayısını gösterim hatası giderildi.
 • Ana personel listesine aylık kesintiler ve ek ödeme toplamları sütunları eklendi.
 • Yıllık izin formlarının dökümünde açıklama kısmında kalan yıllık izinin gösterilmesi için düzenleme yapıldı.
 • Geri Bildirim ile gelen bazı hatalara düzeltildi
 • Program veri güvenliği için düzenleme yapıldı.
 • Bazı antivirüs programlarının yanlış tespit yapıması sorunu düzeltildi.
 • 1.0.3.1  versiyon hata düzeltmeleri yapıldı.

Not:Güncelleme hatası alanlar için kurulum dosyasını siteden indirip tekrar yüklemeniz gerekmektedir.

+ 02.09.2018 Ver:1.0.1.3

 • Elden maaş listesi genel toplam hatası giderildi
 • Personel listesi ana ekran  excele aktarma özelliği getirildi
 • Avans ödeme kayıt formu özelliği eklendi (Avans Ödeme Ekranında)
 • Maaş ödeme girişi özelliği eklendi (Personel Listesi personelin sağ tıklama menüsünde)
 • Puantaj kilitleme özelliği getirildi.(Puantaj ekranında sağ taraftaki küçük kilit göstergesi resmine tıklayarak özelliği kullanabilirisniz.)

+ 14.08.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.11

Düzeltme Güncellemesi:v.1.0.2.11 (Dönem Seçme kısmındaki hata düzeltildi, Veritabanı otomatik onarma özelliği eklendi)

 • Excele Veri Aktarma ve Veri çekme Hataları Giderildi(MS Office Excel Zorunluluğu kaldırılıd)
 • Personel Kartında Sicil No  ve Pdks No  alanları eklendi
 • Personel Kaydederken Meslek Kodu Girme zorunluluğu kaldırıldı.
 • Aynı TC numaralı personeli kaydederken Uyarı verilerek işlem yapılması için düzenleme yapıldı
 • Yıllık izin tablosu seçili dönem içinde kullanılan izinlerin gösterilmesi için alan eklendi
 • Agi formu doldurma hatası giderildi.
 • Puantaj izini girilirken aynı anda puantajın oluşturulması ve silindiğinde puantajında silinmesi için düzenleme yapıldı.
 • Ödeme ve Teslim Kayıt Tutanağı Formu eklendi( Personel Kesintisini girilen ekranda)
 • Personel İcra kesintilerininde takibinin yapılması için düzenleme yapıldı( Personel Kartından İcra sekmesinde "İcra Kesintisi Gir" Düğmesi eklendi)

+ 08.08.2018 Ver:1.0.1.8

 • Sendika Aidatların kesilmemesi için seçenek eklendi
 • Kamulatif vergi matrahlarının bordro üzerinden düzenlenebilir şekilde düzenleme yapıldı
 • Sendikal yardımlar otomatik olarak bordroya eklenmesi için düzenleme yapıldı
 • Hakediş hesaplamalarında KDV oranının değişitirilebilir şekilde düzenleme yapıldı
 • Sendika Ek ödemelere Aile Yardımı eklendi(SGK istisnası uygulanmaktadır)
 • Sendika Mesai oranlarının bordroya yansıtılması için düzenleme yapıldı
 • Puantaj hataları giderildi

+ 31.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.9

 • Personel kartındaki izinler sekmesinde girilmiş izinlerin açılmama sorunu düzeltildi.
 • Yıllık İzin tablosu excele aktarılma özelliği eklendi
 • Şubeden Şubeye Personel taşıma özelliği eklendi
 • Mesai listesi excel tablosuna aktarılma özelliği eklendi.
 • Personel dökümanları gösterirken meydana gelen hata düzeltildi.
 • Personel taşıma yaparken şube adının güncellenmemesi hatası düzeltildi
 • Yıllık izin listesi hazırlanırken, izin tablosundaki puantajı oluşturulmamış yıllık izin girişlerinin hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı( Yıllık izin takibi  için puantaj oluşturulma zorunluluğu kaldırıldı.)
 • Excelden Personel Aktarma Seçeneği Değiştirildi.( Kullanıcı Tanımlı Excel tablolarının aktarılması imkanı sağlandı)
 • Personel Kartındaki izin tablosunda toplam izin günleri eklendi.
 • Personel kartındaki izin tablosunun excel'e aktarma özelliği eklendi.

+ 29.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.8

 • Personel Kartındaki izinler sekmesindeki tanımlanan izinlerin açılmama hatası giderildi.
 • Yıllık izin tablosunun Excel'e aktarılması özelliği eklendi.
 • Şubeden başka şubeye Personel taşıma özelliği eklendi.
 • Mesai Listesinin Excel'e aktarılması özelliği eklendi.

 

 

+ 22.07.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.7

 • Puantaj Girişi alanında yarım gün çalışma için tanımlama yapıldı( Yarım Gün tanımlama kodu:"/" )
 • Ana ekrandaki personel listesindeki görüntülenecek alanların filitrelenmesi için düzenleme yapıldı (Ana ekranda "Seçenekler"  düğmesine tıklandığında listede görüntülenecek alanların tercihi yapılmaktadır)
 • Meslek Kodları güncellenmesi ve yeni meslek kodu girişi yapılması için düzenleme yapıldı(Ayarlar->Meslekler)
 • Personel Dökümanlarında özel tanımlı dökümanların eklenmesi için düzenleme yapıldı. detaylı bilgi için https://www.sandayazilim.com/forum/showthread.php?tid=25
 • Not: Olası hatalar için Program içindeki geribildirim ekranını kullanabilir yada geribildirim@sandayazilim.com  mail adresine eposta gönderebilirsiniz. 

+ 14.07.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.2

 • Rapor çıktılarında 50 personel üstü göstermeme hatası düzeltildi.

+ 09.07.2018 Sanda İşletme Ver:1.0.1.1

 • Elden ve Bankadan yatan maaş hareketleri rapor ekranı Eklendi
 • Ana Sayfa ekranı düzenlendi
 • BES listesi için yeni tahsilat dosyası eklendi
 • Raporlamasayfası ekranı değiştirildi.
 • Aksa Sigorta BES, Tahsilat ve Hesap Açma Dosyaları eklendi.

 

+ 25.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.6

 • Personel Kartına Aile Bilgileri giriş alanı eklendi
 • Agi Formu aile bilgilerini otomatik doldurma özelliği eklendi
 • Kişisel Verlerin güvenliği için programa giriş ekranı eklendi( ilk kullanım için kullanıcı adı:admin, şifre:admin)
 • Kullanıcı bilgilerini Ayarlardan değiştirebilirsiniz.
 • Personel Kartında İl ve İlçe Alanları  güncellendi
 • Geri bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.

+ 14.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.5

 • Geri bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.
 • Şube Bilgilerine SGK sicil numarası giriş alanı eklendi
 • Kurulum Hataları için düzenleme yapıldı.

+ 02.06.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.4

 • Şube silme özelliği eklendi
 • Şube düzenledikten sonra kayıt işlemi sonunda yeni şube açılması hatası giderildi.

+ 31.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.3

 • Kurulum sırasında meydana gelen hatalar giderildi.
 • Ana Pencere Ekranı daha küçük ekranlı bilgisayarlar için optimize edildi.
 • Yıllık izin hesaplama günü dönem ayının sonu olacak şekilde düzenlendi.

+ 25.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.2

 • Puantaj Tablosu ve Personel Listesinde Personel ad soyad sütünu kitleme özelliği getirilidi. (Puantajda sağa doğru kaydırınca bu sütun artık sabit kalıyor.)
 • Puantaj tablosunda hücrelere çift tıklayınca Mesai giriş ekranı açılması özelliği eklendi. (Mesai girmek için ilgili güne çift tıklayarak giriş yapılabilir.)
 • Puantaj tablosunda Mesaili günler yeşil olarak renklendirildi.
 • Personel Listesindeki Yenile Düğmesi Yıllık izin tablosu temizleme hatası düzeltildi.
 •  Güncelleme Ekranı Değiştirildi.( Artık istenirse mevcut güncellemeyi atlayarak işleme devam edilebiliyor.

+ 19.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.2.1

 • Arayüzde Değişiklik yapıldı.
 • Kişileştirilebilir Görünüm özelliği eklendi(Seçenekler)
 • Firma Bilgileri için yeni alanlar eklend.

+ 13.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.3-1

 • Firma Ünvanı Giriş Kısmı Eklendi(Seçenekler)
 • Firma Logosu Tanımlaması eklendi(Seçenekler)
 • Personel Dökümanlarında Firma Logosu ve Firma Ünvanı Eklendi.

+ 11.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.3

 • Personel Dökümanlarına yeni belge eklendi.(Personel Özlük Dosyası Kapak)
 • Yıllık izin hesaplamaları düzeltildi.

+ 10.05.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.2

 • Yıllık izin hesaplamaları ile ilgili düzenleme yapıldı(15 yıl sonrası için hesaplamaya dahil edildi).
 • Personel kartı ekranında düşük çözünürlükteki ekranlar için düzenleme yapıldı
 • Personel SGK Çıkış kodları güncellendi
 • Ramazan Bayramı günleri için düzeltme yapıldı.
 • Puantaj 1. satırdaki Tek personel tümünü yap hatası giderildi

+ 29.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.1.1

 • Personel silme işlemi sırasında meydana gelen hata giderildi.

+ 26.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.12

 • Düşük çözünürlükte olan ekranlar için pencerelerde düzenleme yapıldı.

+ 17.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.11

 • Puantaj Çizelgesinde işlem yaparken meydana gelen program kapatma hatası giderildi.
 • Personel Listesini Excelden alma yöntemi değiştirildi.
 • Veritabanı güncellemesi yapıldı ( Eski versiyonlarda hata vermesi durumunda site üzerindeki canlı destek'ten yardım talebinde bulunun.)

+ 16.04.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.10

 • Excel Tablosundan Personel listesini , program içine çekme hatası giderildi.
 • Kurulum sırasında meydana gelen hatalar düzeltildi.

+ 25.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.9

 • Farklı Görsel görünüme sahip tema özelliği getirildi.
 • Pencerelerde Düzenleme yapıldı
 • Geri bildirimler ile gönderilen bazı düzeltmeler yapıldı
 • Her Güncelleme sonrası Program açılırken Güncelleme notlarını gösteren düzenleme yapıldı
 • Müşteri Anket Sistemi eklendi.

+ 12.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.8

 • Puantaj bölümündeki 31.gündeki puantaj girişindeki hata giderildi.
 • Kurulumda MySQL hataları için düzenleme yapıldı.
 • Excelden Personel aktarma bölümündeki hatalar giderildi

+ 04.03.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.7

* Veritabanı yedekleme ve geri yükleme bölümü eklendi( Ayarlar-Yedekleme)

* Geri Bildirim ile gönderilen bazı hatalar giderildi.

 

 

+ 27.01.2018 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.5

 • Personel Özlük Evrakları içine iki döküman eklendi
 • Bazı sistem hataları giderildi.

+ 27.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.6

 • Şube Bilgilerine girildiğinde meydana gelen hata giderildi

+ 26.01.2018 Ver:2.0.0.6

 • Personel Dökümanlarına 2 Belge Daha eklendi( Kolluk Kuvetleri Kimlik Bildirimi ve İbraname)
 • Tek Personelin 6111 sayılı kanun Teşvik sorgulamasıiçi alanı Personel kartında bir düğme eklendi.
 • İşçi Sözleşmelerindeki "Bursa"  İbaresi  T.C.  olarak değiştirildi.
 • Sohbet Ekranındaki Hata giderildi.

+ 26.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.5

 • Döküman Bölümüne , Kimlik Bildirim formu ve İbraname eklendi
 • Geri bildirim ile gönderilen düzenlemeler yapıldı.

 

+ 15.01.2018 Ver:1.0.0.4

 • Kurulum Hatası Giderildi
 • Güncellemede oluşan hata giderildi
 • Bazı sistem hataları düzeltildi

+ 14.01.2018 Sanda Personel Ver:1.0.0.3

 • Kurulum Sırasında Oluşan hatalar giderildi
 • Pencere optimizasyonu yapıldı
 • Gelen Geri Bildirimler doğrultusunda düzeltmeler yapıldı.

+ 10.12.2017 Ver:2.0.0.5

 • 299 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne istinaden  Net Maaşın 1404,06TL altına düşmesinden kaynaklı Güncelleme
 • Bazı sistem düzenlemeleri.

+ 10.12.2017 Ver:1.0.1.6

 • Hakediş Raporları Yazdırma  kısımında düzenlemeler yapıldı( Bazı yatay olması gereken belegeler dikey yazdırılıyordu)
 • Personel kopyalama sırasında meydana gelen hata giderildi.
 • 299 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne istinaden  Net Maaşın 1404,06TL altına düşmesinden kaynaklı Güncelleme

+ 25.11.2017 Sanda Personel Ver:1.0.0.2

Geri Bildirimlerinizden Dolayı Teşekkür ederiz.

 • Personel Kaydı Yapılırken Proje başlama hatası giderildi.
 • Bazı Sistemsel hatalar giderildi.

+ 05.11.2017 Ver:1.0.1.5

Yeni Güncelleme İçeriği;

 • Puantaj Resmi Tatiller Otomatik olarak Tanımlanıyor. Resmi Tatillerde çalışan personeller otomatik olarak mesai tablosuna ekleniyor.
 • Fazla Mesai girişi Kısmında Resmi tatil girişleri için artık Gün olarak girilebilecek alan eklendi.
 • Personel Dökümanları Sayfası Daha pratik hale getirildi.
 • Hakediş Raporları kısmında düzenlemeler sayesinde  döküm almak daha pratik hale getirildi.
 • Güncelleme ve Aktivasyon ile ilgili bölümlerde iyileştirmeler yapıldı.

+ 23.10.2017 Ver:2.0.0.2

 • Para formatı giriş alanları optimize edildi
 • Bazı pencerelerin durumları optimize edildi
 • Geri Bildirim ile gönderilen hatalar giderildi.

+ 10.10.2017 Ver:2.0.0.1(Sunucu)

 • Yeni Sunucu Versiyonu
 • Güncelleme ile ilgili bölümler geliştirildi
 • Bazı kritik hatalar giderildi

+ 22.08.2017 Ver:1.2.3.01

 • Personel Özlük Dökümanlarina Firma Logosu yerlestirildi
 • Is Basvuru Takip Sistemi Eklendi( Basvurularinizin içerisinde istediginiz kritere uygun sonuçlar alinabilmektedir)
 • Özlük Dökümanlarinin Pdf ve Word belgesi olarak kaydedebilme özelligi eklendi.
 • 01687 Sayili Kanun Eklendi.
 • SGK onay bekleyen Rapor kontrol sistemindeki düzeltmeler yapildi.

+ 09.08.2017 Ver:1.0.1.42

 • Geri bildirim ile gelen hatalar giderildi
 • Yillik izin tablosuna  kalan mesai saatleri eklendi
 • Performans düzeltmeleri yapildi.

+ 04.08.2017 Ver:1.0.1.4

 • Personel Kartinda Puantajda girilmis Tüm izinleri Göstermek için bölüm eklendi
 • Hakedis Raporlarinda bazi hatali gosterimler düzeltildi.

+ 31.07.2017 Ver:1.0.1.3

 • Hakedis Raporlarindaki Worda cevirme hatasi giderildi.
 • Puantaji Tümünü Doldur ve Tümünü Sil yapilirken meydana gelen gecikme en aza indirildi.
 • Bazi Performans iyilestirmeleri yapildi
 • Hata Gönderme Sistemi Güncellendi.
 • 15 Temmuz Resmi Tatili Eklendi.
 • Hata Düzeltmeleri Yapildi.

 

-->