Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 17.07.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.6

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* 2022  ikinci dönem Asgari Ücret artışı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. (Ana makine üzerinden Ayarlar Ekranı Genel Tanımlamalardan Verileri internetten güncelle düğmersine basarak yasal verilerinizi güncelleyebilirsiniz.)
* MASGSM  SMS sağlayıcı oparetör bağlantısı güncellendi.
* Fazla Mesai saat giriş alanı virgülden sonra 4 rakam girişi alanı güncellendi
* Personel Kartındaki izin sekmesindeki izin listesinin excel'e aktarma özelliği eklendi.
* Puantaj İzin türü seçeneklerine Ücretli Saatlik İzin seçeneği eklendi.
* Saatlik Bordro Ekranında Eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni giriş alanları tanımlandı.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
* Vardiyalı Puantajda ücretli izinlerin renklendirilmeme sorunu düzeltildi
* SGK matrahının farklı olması durumunda BES kesintilerinin brut ücret hesaplaması sorunu düzeltildi.( SGK istisnası olan ek ödemeler için fark olabiliyordu)
* Şube tanımlamlarındaki Fazla mesai3 oranının bordroya eklenmeme sorunu düzeltildi
* Kesintilerde Kesinti türü diğer seçilmesi durumunda bordrodan kesilmemesi sorunu düzeltildi.
* BES Excel dosylarını aktarırıken meydana gelen hata düzeldilti.
* Yıllık izin girişi kısmında arife gününü izin durumu işleme almama sorunu düzeltildi.

-->