Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 08.03.2021 Sanda Personel Pro Ver:2.0.0.7

Yenilikler:
* Personel Kartındaki gönderilen SMS lerin silinebilme özelliği eklendi;
* Puantaj Eksik Saatlerin ücretten kesilmemesi için seçenek eklendi.
* Aylık İcra Ödemelerinin Listesi Excele aktarma özelliği eklendi(Bordro ekranı-Raporlar Menüsünde)
* Sendikalı İşçiler için Yıllık izinlerine ilave edilecek gün sayıları Şube bilgilerine eklendi.
* Ek Ödemeler SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Avans Kesintilerinden SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Sigorta  için muafiyet seçimi için alanlar eklendi.
* Bordro ve Puantaj ekranında Önceki Ay ve Sonraki Ay Düğmeleri eklendi
* Personel İcra dosyaları için Belge Eklenebilme özelliği getirildi.


Düzeltmeler:
* İzin formlarını yazdırıken meydana gelen hata düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları sorgulama ekranında  iş kazaları tespit edilememe sorunu düzeltildi.
* SGK İşgörmezlik raporları SGK sayfalarındaki güncellemeler ile ilgili düzenleme yapıldı
* SGK İş Kazaları sayfası linklerin değişmesi ile ilgili düzeneleme yapıldı.
* Puantaj ve Bordro ekranlarında  şube değiştiğinde departmanların gelmeme olayı düzeltildi.
* Günlük İmza Çizelgesi bazı personellerin gösterilmeme sorunu düzeltildi
* Dökümanlarda bulunan İşçi sözleşmelerinde  Ücret  bölümünde çalışma tipi seçeneği gösterimi sağlandı.
* AGİ formu boş yazdırıldığında Bekar seçeneğinin gelmesi sorunu düzeltildi.

-->