Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 19.08.2022 Sanda Personel Pro Ver:2.1.1.7

Bu Güncellemedeki Yenilikler:
* Personel Ekranındaki listeye Anne Adı ve Baba Adı alanları eklendi.

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:

* Puantaj izin girişi kısmında 2 resmi tatil arası yıllıkizinin hatalı toplam izin sayısı düzeltildi.
* SGK dan personel verilerini aktarırken işten çıkış kodunun gelmeme sorunu düzeltildi.
* Bordro Sair Kesintilerde bazı durumlarda sairk kesintiyi bordro hesabında iki kere göstermesi sorunu düzeltildi.
* Net Ücret maaş hesaplamalarında, vergi dilimine girildiğinde brtün fazla  hesaplanması sorunu düzeltildi. 

-->