Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 15.02.2019 Sanda İşletme Ver:1.0.1.12

  • Sözleşme Yazı Fontları 12 punto olarak ayarlandı.
  • Otomatik yedekleme özelliği eklendi
  • Yasal verilerin internetten güncellenmesi özelliği eklendi
  • İşten olumsuz çıkışı olan personellerin kara listeye eklenme özelliği eklendi
  • Fazla mesai giriş  ekranı puzantaj gününe çift tıklayara açılması özelliği eklendi
  • Fazla mesai günleri puantaj üzerinden renklendirme özelliği eklendi
  • Eksik çalışma saati olan günler kırmızı olarak eklenme özelliği eklendi
  • Mesai hesaplamalarında agi dahil veya hariç özelliği eklendi
  • Personele özel bordro seçenekleri eklendi
  • Geri bildirim ile gönderilen bazı hata düzeltmeleri yapıldı