Duyurular
21.02.2021

Sanda Personel Pro Yeni Güncelleme v.2.1.1.1

Sanda Personel Pro  v2.1.1.1 versiyonu güncellendi.

7349 Sayılı " GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN"  Kapsamında Vergi istisnalası için düzenleme yapıldı.  Aynı Kanun maddesinde belirtilen GVK 32. Maddesi Asgari Geçim İndirimi Yürürlükten kaldırıldı.

Asgari ücretin Vergi matrahı ve  Gelir vergisi matrahı ayrıca hesaplanacaktır.

ilgili Kanun  linki:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-1.htm

319 Sayılı GVK Taslağı:https://turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/19722
 

“Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.”

Confucius