Sanda Yazılım

Güncelleme Notları

+ 20.07.2023 Sanda Personel Pro Ver:2.1.2.3

Bu Güncellemedeki Düzeltmeler:
*SGK Sorgulaması İş kazaları listesinden mükerrer kaydetme durumu düzeltildi.

-->